Alle temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser nå regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

3.1.12 Annen inntekt

Post 3.1.12 Gjelder for inntektsåret 2016

 • Skriv ut

Tips en venn

Tips en venn

I denne posten fører du inntekter som ikke dekkes av de andre postene. Noen av inntektene kan være rapportert inn og fylt ut i skattemeldingen, mens andre inntekter må du fylle inn selv. Husk å sjekke at alt er riktig.

Gjelder posten meg?

All inntekt som er skattepliktig til Norge og som ikke føres i andre poster, føres her. Denne posten dekker mange forskjelllige områder som skal skattelegges som inntekt. De mest vanlige er:

 • Gevinst ved salg av andel i norsk kontrollerte utenlandske selskap mv i lavskatteland – NOKUS (RF-1246 Deltakeren sitt skjema over formue og inntekt i NOKUS).
 • Inntekt fra gevinst og tapskonto (RF-1219 Gevinst- og tapskonto).
 • Inntektsføring fra negativ saldo (RF-1084 Avskrivning).
 • Tilbakeførte renter.
 • Retur av premie fra individuell pensjonssparing.
 • Gevinst ved salg av andel i deltakerliknet selskap (RF-1221 Deltakerens oppgave over egen formue og inntekt i deltakerliknet selskap).
 • Andel av felles gevinst ved salg av andel i deltakerliknet selskap.
 • Fortsettelsesforsikring.
 • Annen inntekt som går fram av lønns- og trekkoppgaven, for eksempel fordel ved fri bruk av andres eiendeler i arbeidsforholdet.
 • Fordel ved fri bruk av andres eiendeler som ikke er i arbeidsforhold.
 • Skattepliktig gevinst, finnerlønn og belønning for nyhetstips til aviser.
 • Gevinst ved salg av bitcoins.
 • Renter på for sent betalt lønn, pensjon, feriepenger osv.
 • Valutagevinster.
 • Arbeid på eget bygg.
 • Festeavgift for den som eier festetomten og får inntekt.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Beløpet er utfylt

De fleste inntektene vil være utfylt i posten da de har blitt rapportert inn av tredjepart (kreditinstitusjon, forsikringsselskap, arbeidsgiver osv.), så sjekk at alt er riktig.

Beløpene du skal sjekke mot står i årsoppgaven du får fra tredjepart i januar.

Hvis beløp er feil, må du endre det i skattemeldingen. Du bør også kontakte tredjepart for at årsoppgaven skal bli riktig.

Beløpet er ikke utfylt

Hvis beløpet ikke er utfylt, må du oppgi inntekten.

Dersom inntekten fremkommer ved utfylling av et RF-skjema vil beløpet som skal føres i posten fremkomme av skjemaet. Ved elektronisk innlevering vil beløpet automatisk bli ført i posten.

Logg inn og fyll ut posten

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.