3.1.2 Andre renteinntekter

Post 3.1.2 Gjelder for inntektsåret 2016

  • Skriv ut

Har du renteinntekter på penger du har lånt til for eksempel venner og familie, eller renteinntekter fra blant annet livsforsikring, skadeforsikring og av for sent utbetalt lønn/pensjon, må du både sjekke summen i denne posten og eventuelt føre opp det som mangler.

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som har:

  • utestående lån eller fordring til personer eller selskap og har mottatt renteinntekter.
  • mottatt renter på for sent utbetalt lønn og/eller pensjon.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Se steg for steg hvordan du legger du til renteinntekter og utlånte penger

Jeg har renter på lån til en bekjent

Om du får renter på lånet avhenger av kontrakten du har med vedkommende. Hvis du får renter, fører du det opp i denne posten, sammen med navnet på den/de du har lånt penger til.

Har du gitt et privat lån til noen, så må du føre opp lånet i post 4.1.6. Der fører du summen du har lånt ut per 31.desember, navnet på den som har lånt penger og adressen til vedkommende. Dette må du gjøre hvert år i skattemeldingen.

Gi beskjed til den som har lånt penger om at vedkommende også må huske og føre opp lånet i post 4.8.1 i sin skattemelding.

Private utlån er en del av formuen din. Du har penger utestående. Lån fra privat er gjeld som reduserer formuen din.

Renteinntekter utbetalt i forbindelse av livs- eller skadeforsikring

Disse er normalt fylt inn med summer for hva du har mottatt i renteinntekter. Summene baserer seg på hva som har blitt rapportert fra forsikringsselskap, så sjekk at alt er riktig.

Beløpene du skal sjekke mot skal stå i årsoppgaven du får fra forsikringsselskapet(ene) i januar.

Hvis beløpet er feil, må du endre det i skattemeldingen. Du bør og ta kontakt med forsikingsselskapet(ene) for at årsoppgaven blir riktig.

Renteinntekter ved for sent utbetalt lønn/pensjon

Disse blir normalt fylt inn med summer ut fra hva som er rapportert inn av arbeidsgiver, så sjekk at alt er riktig. Beløpene du skal sjekke i mot skal stå i den årlige sammenstillingen av inntekter, fradrag og skattetrekk du får fra arbeidsgiver i januar.

Hvis beløpet er feil, må du endre det i skattemeldingen. Du bør også ta kontakt med arbeidsgiver for at den årlige sammenstillingen av inntekter, fradrag og skattetrekk  blir riktig.

Logg inn og fyll ut posten.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

Spør vi om dokumentasjon på fordringen (lånet) og renter, må du kunne gi oss en kopi av gjeldsbrev/avtalen mellom lånetaker og utlåner.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.