Alle temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser nå regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

3.1.9 Skattepliktig gevinst ved salg av andeler i verdipapirfond

Post 3.1.9 Gjelder for inntektsåret 2016

  • Skriv ut

Denne posten viser hva du har hatt i skattepliktig gevinst ved salg av andel i verdipapirfond. Summen er normalt fylt ut med det som har blitt rapportert inn, så sjekk at alt er riktig.

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som har solgt andeler i verdipapirfond (for eksempel aksjefond, obligasjonsfond, rentefond, kombinasjonsfond) med skattepliktig gevinst.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Posten er normalt utfylt med skattepliktig gevinst. Summen baserer seg på hva som har blitt rapportert inn av forvaltningsselskapet(ene), så sjekk at alt er riktig.

Beløpene du skal sjekke mot står i årsoppgaven du får fra forvaltningsselskapet i januar. Hvis beløpet er feil, må du endre det i skattemeldingen.

Nytt av året

Fra og med inntektsåret 2016 er reglene for beskatning av verdipapirfond endret. Aksjedelen i verdipapirfondet vil bli beskattet med 28,75 %. Rentedelen av verdipapirfondet vil bli beskattet med 25 %. Se forøvrig skatteetaten.no om nye regler for beskatning av andeler i verdipapirfond.
Har du gevinst i et kombinasjonsfond som inneholder både aksjer og andre finansprodukter/renter vil gevinsten i verdipapirfondet presenteres på to linjer, en linje for gevinst på aksjedel og en på rentedel.

Visning i Skattemeldingen:

3.1.9 Gevinst salg verdipapirfond aksjedel
3.1.9 Gevinst salg verdipapirfond rentedel

Informasjon mangler

Hvis du eier andel i et verdipapirfond som du har solgt og dette ikke står i skattemeldingen må du selv føre gevinsten i Skattemeldingen.

Du må føre opp gevinst på aksjedel for seg og rentedel for seg (pga. forskjellige skattesatser). Ved elektronisk levering finner du dette valget under 'legg til poster'.

Særlig om skjermingsfradrag:

Ved salg av andel i verdipapirfond (kun aksjedel) som ikke står i skattemeldingen, kan du levere RF-1059 Aksjer og fondsandeler. Dette skjemaet hjelper deg med å beregne skjermingsfradrag (gjelder kun aksjedel) som reduserer din skattepliktige gevinst. Benytter du deg av skjema RF-1059 føres eventuell gevinst i post 3.1.10 eller tap i post 3.3.10.

NB. Du må ikke føre gevinst på rentedel i verdipapirfond i RF-1059. Slik gevinst føres i post 3.1.9

Logg inn og fyll ut posten.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.