Noen temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

3.2.1 Minstefradrag i egen inntekt

Post 3.2.1 Gjelder for inntektsåret 2016

  • Skriv ut

Denne posten viser hva du har fått i minstefradrag. Minstefradrag er et standardfradrag som alle som har arbeidsinntekter og/eller pensjon får. Summen er fylt ut automatisk ut fra opplysninger om inntekt og/eller pensjon.

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som har arbeidsinntekter, godtgjørelser, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, dagpenger og/eller pensjon og uføretrygd etter folketrygdloven kapittel 12 og uføreytelser fra andre ordninger.

Satser og nøkkeltall

Satsen for minstefradrag i lønnsinntekt og/eller visse trygdeytelser:

  • inntekt inntil 31 800 kroner: minstefradraget er lik lønnen.
  • inntekt mellom 31 801 og 73 954 kroner: minstefradraget er 31 800 kroner.
  • inntekt mellom 73 955 og 212 674 kroner: minstefradraget er 43 prosent av inntekt.
  • inntekt over 212 675 kroner: minstefradrag er 91 450 kroner.

Satsen for minstefradrag i pensjoner, periodiske ytelser mv. utenom visse trygdeytelser:

  • inntekt inntil 4 000 kroner: minstefradrag er lik summen av slike inntekter.
  • inntekt mellom 4 001 og 13 794: minstefradraget er 4 000 kroner.
  • inntekt mellom 13 795 og 253 793: minstefradraget er 29 prosen av inntekt.
  • Inntekt over kr 253 794: minstefradrag er 73 600 kroner.

Minstefradrag beregnes automatisk når inntekten er rapportert inn og er ferdig utfylt i selvangivelsen.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Hvis du har sjekket at alle summene i post 2.1 og post 2.2 er riktige, så trenger du ikke gjøre noe i post 3.2.1.

Men hvis du endrer noe i post 2.1 og/eller post 2.2, påvirker det summen i post 3.2.1. Når du endrer elektronisk vil summen oppdateres automatisk.

Høyere kostnad enn minstefradraget = fradrag for kostnader

Dersom du har kostnader knyttet til skattepliktig inntekt som overstiger beregnet minstefradrag i post 3.2.1 kan du få fradragfor kostnadene istedenfor minstefradrag. Dette gjør du i post 3.2.2.

Men husk: Du kan ikke kreve minstefradrag i tillegg til faktiske kostnader. Det er enten minstefradrag eller fradrag for faktiske kostnader.

Feil minstefradrag?

Dersom du er bosatt i utlandet og kun har vært i Norge deler av året, får du minstefradrag ut fra antall hele eller påbegynte måneder du er i Norge.

Antall måneder står i skattemeldingen din og er beregnet ut fra hvilke opplysninger du oppga når du søkte om skattekort, så sjekk at det er riktig.

Hvis

• du har oppholdt deg flere måneder enn utfylt i skattemeldingen,
• minst 90 prosent av dine inntekter beskattes i Norge (gjelder EØS-borgere),
• du har vært i Norge i mer enn 183 dager i en 12 måneders periode og/eller 270 dager i en 36 måneders periode,

må du endre beløpet i post 3.2.1 og forklare årsaken til at du har endret opplysningene i post 5.0.

Du må beregne nytt minstefradrag slik:

Eksempel:
Da du søkte om skattekort opplyste du at du skulle være i Norge fra 3.januar til 25.mai (5 måneder). Men på grunn av du fikk utvidet arbeidskontrakt ble du i Norge til 16.desember (12 månder). Din totale lønnsinntekt er på 400 000 kroner.

Basert på det du fylte ut på skattekortet, er det ferdig utfylt i post 3.2.1 i skattemeldingen et minstefradrag på 38 104 kroner (91 450/12x5).

Siden oppholdet ditt ble på 12 måneder – og ikke 5 – må du endre beløpet i post 3.2.1 til  91 450 kroner.

Logg inn og fyll ut posten.

Levere på papir

Dersom du endrer noe i post 2.1 og/eller post 2.2, påvirker det summen i post 3.2.1. Summen oppdateres automatisk hvis du endrer elektronisk. Om du endrer på papir, må du også endre i post 3.2.1.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

Hvorfor har jeg ikke fått foreløpig skatteberegning på skattemeldingen?

Det kan være flere årsaker til at du ikke har fått foreløpig skatteberegning på skattemeldingen.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.