3.2.14 Særskilt fradrag for fiskere og fangstmenn

Post 3.2.14 Gjelder for inntektsåret 2016

  • Skriv ut

Denne posten viser hva du har rett på i særskilt fradrag for fiske og fangst ut fra hva som er blitt innrapportert av lott fra arbeidsgiver eller beregnet i "RF-1213 Fiske" dersom du er næringsdrivende innen kategori Fiske.

Gjelder posten meg?

Denne posten gjelder alle som i minst 130 dager av inntektsåret har deltatt i fiske eller fangst på havet eller langs kysten. Fradragetutgjør 30 prosent av inntekten. Fradraget har en øvre grense på 150 000 kroner.

Posten gjelder også fiskere og fangstmenn på utenlandske fiskefartøyer.

Inntekt både som fisker og som sjøfolk ombord på skip i fart – antall døgn ombord

Jobber du i samme inntektsår dels i fiske  og dels som sjøfolk, er det summen av antall dager til sjøs som fisker og sjøfolk som regnes som antall dager om bord.

Inntekt både som fisker og som sjøfolk – kombinasjon av særskilt fradrag

Dersom du oppfyller vilkårene for særskilt fradrag for fiske/fangst og særskilt fradrag for sjøfolk i samme inntektsår, gis det først særskilt fradrag for sjøfolk innenfor et maksimalbeløp på 80 000 kroner i post 3.2.13.

Da maksimalbeløpet for særskilt fradrag for fiskere er 150 000 kroner, kan det i slike tilfelle gis særskilt fradrag for fiskere inntil summen av de særskilte fradragene for sjøfolk og fiskere utgjør 150 000 kroner. Beløpet føres i post 3.2.14.

Begynt eller sluttet i løpet av året

Har du begynt eller sluttet i løpet av året slik at du jobber under 130 dager om bord, kan du likevel ha rett på særskilt fradrag for fiske og fangst.

Starter du som fisker og er omfattet av avtaler som i gjennomsnitt forutsetter 130 dager om bord og/eller antas at vilkårene er oppfylt i etterfølgende år, gis særskilt fradrag for fiske og fangst.

Avslutter du som fisker og har oppfylt vilkårene tidligere år, gis særskilt fradrag for fiske og fangst også for det avsluttende året.

Satser og nøkkeltall

Særskilt fradrag for fiske og fangst utgjør 30 prosent av netto arbeidsinntekt om bord under fiske på havet eller langs kysten. Maksimalt fradrag er 150 000 kroner.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Lott eller part til fisker/fangstmann

Posten er normalt utfylt med beregnet særskilt fradrag. Summen baserer seg på hva som har blitt rapportert inn av arbeidsgiver gjeldende lott og antall døgn til sjøs, så sjekk at alt er riktig.

Beløpene du skal sjekke mot står i den årlige sammenstillingen av inntekter, fradrag og skattetrekk som du får fra arbeidsgiver i januar. Hvis beløpet er feil, må du endre det i skattemeldingen. Du bør også kontakte arbeidsgiver slik at sammenstillingen blir riktig.

Næringsdrivende innen fiske og fangst

Som næringsdrivende innen kategori "Fiske" fører du beregnet særskilt fradrag i RF-1213 Fiske post 320  og i post 3.2.14 i skattemeldingen.

Logg inn og fyll ut posten.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

På forespørsel må du kunne dokumentere med driftsopplegg for fartøy at vilkår om 130 dager ombord overholdes.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.