3.2.16 Særskilt fradrag for reindriftsvirksomhet (RF-1177)

Post 3.2.16 Gjelder for inntektsåret 2016

  • Skriv ut

Denne posten gjelder deg som driver reindrift. Posten viser hva du har rett på i særskilt fradrag for reindriftsvirksomhet fra skjema "RF-1177 Landbruk".

Gjelder posten meg?

Denne posten gjelder alle som har drevet reindrift i minst halvparten av inntektsåret.

Både jordbruk, skifer og/eller reindrift – kombinasjon av særskilt fradrag

Det særskilte fradragetinnen reindrift, jordbruk eller skiferproduksjon kan ikke tilsammen være mer enn 166 400 kroner.

Satser og nøkkeltall

Særskilt fradragfor reindrift:

  • næringsinntekt fra 0 til 63 500 kroner: Fradraget er lik næringsinntekt
  • næringsinntekt 63 500 til 334 290 kroner: Fradraget er 63 500 kroner pluss 38 prosent av inntekt over 63 500 kroner
  • næringsinntekt over 334 290 kroner: Fradraget er 166 400 kroner

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

I posten fører du beløpet fra post 334 i skjema RF-1177 Landbruk. Når du leverer elektronisk, vil summen i post 334 overføres automatisk fra RF-1177 til post 3.2.16 i skattemeldingen.

Fordele mellom ektefeller

Fordeles næringsinntekt og fradrag for reindrift mellom ektefeller, skal ektefellen føre beløpet fra post 442.3 i RF-1177 til post  3.2.16 i sin skattemelding. Ektefelle skal ikke levere eget RF-1177. Næringsinntekt og jordbruksfradrag skal fordeles utfra arbeidsinnsats.

Logg inn og fyll ut posten.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.