3.2.17 Særskilt fradrag for skiferproduksjon i Nord-Troms og Finnmark

Post 3.2.17 Gjelder for inntektsåret 2016

  • Skriv ut

I denne posten fører du særskilt fradrag for skiferproduksjon i Nord-Troms og Finnmark.

Gjelder posten meg?

Denne posten gjelder alle som har drevet skiferproduksjon i Nord-Troms eller Finnmark i minst halvparten av året.

Både jordbruk, skifer og/eller reindrift – kombinasjon av særskilt fradrag

Det særskilte fradragetinnen reindrift, jordbruk eller skiferproduksjon kan ikke tilsammen være mer enn 166 400 kroner.

Satser og nøkkeltall

Særskilt fradragfor skiferproduksjon:

  • næringsinntekt fra 0 til 54 200 kroner: Fradraget er lik næringsinntekt
  • næringsinntekt 54 200 til 328 575 kroner: Fradraget er  54 200 kroner pluss 32 prosent av inntekt over 54 200 kroner
  • næringsinntekt over 328 575 kroner: Fradraget er 142 000 kroner

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

I posten fører du beregnet beløp.

Beregningsgrunnlaget

I beregningsgrunnlaget tar du utgangspunkt i driftsresultatet fra skiferproduksjonen og legger til eventuelt sykepenger som erstatter næringsinntekt. Passive kapitalinntekter og -kostnader skal ikke tas med.

Se eksempel på beregning.

Logg inn og fyll ut posten.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.