Alle temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser nå regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

3.2.19 Underskudd annen næring (RF-1175 eller RF-1242)

Post 3.2.19 Gjelder for inntektsåret 2016

  • Skriv ut

I denne posten fører du opp beregnet næringsunderskudd, oppgitt ved forenklet rapportering (veiviser), "Næringsrapport skatt" eller i skjema "RF-1175 Næringsoppgave 1", "RF-1167 Næringsoppgave 2", "RF-1242 Næringsoppgave for billedkunstner" og/eller "RF-1221 Deltakerens melding over egen formue og inntekt i selskap med deltakerfastsetting". Her føres også gjennomsnittsoverheng i inntekt fra skogbruk, se nedenfor.

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som:

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Jeg er fritatt fra å levere næringsoppgave

Er du fritatt fra å levere næringsoppgave overføres negativt driftsresultat fra "Veiviser for driftsinntekter og driftskostnader" til denne posten i selvangivelsen.

Jeg skal levere "RF-1175 Næringsoppgave 1" eller "RF-1167 Næringsoppgave 2"

I post 3.2.19 fører du summen fra i post 0402 i skjema RF-1175 Næringsoppgave 1 eller RF-1167 Næringsoppgave 2. Når du leverer elektronisk vil summen i post 3.2.19 overføres automatisk fra RF-1175 eller RF-1167 skjema.

Fordele mellom ektefeller

Underskudd i virksomhet skal tilordnes den av ektefellene som er ansvarlig innehaver av virksomheten, eventuelt begge hvis begge er ansvarlige. En ektefelle som ikke er ansvarlig innehaver kan ikke få tilordnet andel av underskudd selv om vedkommende kunne fått tilordnet overskudd etter reglene om felles bedrift på grunnlag av arbeidsinnsats.

Fordeles næringsunderskudd mellom ektefeller, fører du i post 3.2.19 summen fra post 0402 (kolonne F) i skjema RF-1175 Næringsoppgave 1 eller RF-1167 Næringsoppgave 2. Næringsunderskudd skal fordeles ut fra arbeidsinnsats. Når du leverer elektronisk vil summen i post 3.2.19 overføres automatisk fra RF-1175 eller RF-1167 skjema.

Jeg skal levere "RF-1221 Deltakerens melding over egen formue og inntekt i selskap med deltakerfastsetting"

I post 3.2.19 fører du summen fra post 1140 i skjema RF-1221 Deltakerens melding over egen formue og inntekt i selskap med deltakerfastsetting. Når du leverer elektronisk vil summen i post 3.2.19 overførs automtisk fra RF-1221 skjema.

Fordele mellom ektefeller

Fordeles næringsunderskudd mellom ektefeller, fører du i post 3.2.19 summen fra post 1240 i skjema RF-1221.

Jeg skal levere "RF-1242 Næringsoppgave for billedkunstner"

I post 3.2.19 fører du summen fra post 2.90 i skjema RF-1242 Næringsoppgave for billedkunstner. Når du leverer elektronisk vil summen i post 3.2.19 overføres automatisk fra RF-1242 skjema.

Jeg skal levere "Næringsrapport skatt"

Næringsrapport skatt er en elektronisk leveringsform for bedrifter med enkle skattemessige forhold. Hvis løsningen passer for din bedrift, anbefaler vi at du bruker denne når du leverer selvangivelsen.

Test om din bedrift kan levere med "Næringsrapport skatt"

Logg inn og fyll ut posten.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.