3.2.4 Minstefradrag i ektefelletillegg

Post 3.2.4 Gjelder for inntektsåret 2016

  • Skriv ut

Hvis du mottar skattepliktig ektefelletillegg, får du et særskilt minstefradrag på dette. Dersom tillegget er fylt ut i skattemeldingen, er minstefradraget også ferdig utfylt.

Gjelder posten meg?

Denne posten gjelder alle som mottar skattepliktig ektefelletilegg.

Satser og nøkkeltall

Satsen for minstefradrag på ektefelletillegg:

  • Ektefelletillegg lavere enn 4 000 kroner: minstefradraget er lik ektefelletillegget
  • Ektefelletillegg mellom 4 000 kroner og 13 794 kroner: minstefradraget er 4 000 kroner
  • Ektefelletillegg mellom  13 795 kroner og  253 793 kroner: minstefradraget er 29 prosent av ektefelletillegget
  • Ektefelletillegg over 253 794 kroner: minstefradraget er 73 600 kroner

Det gis ikke særskilt minstefradrag i ektefelletillegg hvor dette ikke er skattepliktig.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Minstefradraget beregnes og fylles ut automatisk når ektefelletillegget er innrapportert.

Denne posten endrer du kun hvis du endrer post 2.2.4.

Logg inn og fyll ut posten.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.