3.2.6 Minstefradrag i barnepensjon

Post 3.2.6 Gjelder for inntektsåret 2016

  • Skriv ut

Mottar du barnepensjon, så kan du se hva du får i minstefradrag i denne posten. Summen er normalt fylt ut med det som har blitt rapportert inn, så sjekk at alt er riktig.

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som er

  • 17 år eller eldre og som mottar barnepensjon
  • foreldre til barn som er 16 år eller yngre som mottar barnepensjon

Minstefradrag i barnepensjon kommer i tillegg til minstefradrag i eventuell lønnsinntekt.

Fosterforeldre og foreldre til barn som er 16 år eller yngre som mottar barnepensjon

Dersom det er flere barn som mottar barnepensjon får du minstefradrag for hvert av barna.

Minstefradraget beregnes av hele barnepensjonen uavhengig av hvordan foreldrene har fordelt barnepensjonen mellom seg i selvangivelsen. Minstefradraget fordeles deretter mellom foreldrene i samme forhold som barnepensjonen er fordelt mellom dem.

Hvis foreldrene ikke bor sammen, er det den barnet bor hos i følge Folkeregisteret ved inntektsårets utgang, som skal føre opp barnepensjonen og minstefradraget. Hvis denne forelderen ikke har hatt omsorgen for barnet det meste av året, kan han eller hun kreve at barnepensjonen og minstefradraget føres på den andre forelderen som har hatt omsorgen for barnet det meste av året.

Hvis du har barnet boende hos deg og er gift, blir barnets pensjon og minstefradrag delt mellom deg og din ektefelle. Om din ektefelle ikke er barnets biologiske forelder, kan ektefellen din føre over all barnepensjon og minstefradrag på deg.

Satser og nøkkeltall

Satsen for minstefradrag i barnepensjon:

  • Pensjon 4 000 kroner eller lavere: Minstefradraget er lik pensjonen
  • Pensjon fra og med 4 001 kroner til og med 13 794 kroner: Minstefradraget er 4 000 kroner
  • Pensjon fra og med 13 794 kroner til og med 253 793 kroner: Minstefradraget er 29 prosent av pensjonen
  • Pensjon 253 794 kroner eller høyere: Minstefradraget er 73 600 kroner

Minstefradrag beregnes automatisk når inntekten er innrapportert og ferdig utfylt i selvangivelsen.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Minstefradrag i barnepensjon for barn som i inntektsåret er 16 år eller yngre beregnes fra beløp i post 2.6.3. Ønsker du endring i minstepensjonen må barnepensjon endres i post 2.6.3. Minstepensjon for barn som er 17 år eller eldre i inntektsåret er ført i post 2.2.1.

Jeg er forelder til barn som er 16 år eller yngre som mottar barnepensjon

Foreldre kan fordele barnepensjonen og minstefradraget fritt mellom seg. Men husk, endrer du, så må også den andre forelderen endre i sin selvangivelse.

Informasjon mangler

Hvis informasjon mangler  må du føre opp utbetalers navn, barn(a)s fødselsnummer og minstefradrag. Husk å føre en post for hvert barn.

Logg inn og fyll ut posten.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.