3.2.7 Merkostnader til kost og losji mv. ved opphold utenfor hjemmet

Post 3.2.7 Gjelder for inntektsåret 2016

  • Skriv ut

Overnatter du et annet sted enn hjemme på grunn av jobb, kan du ha krav på fradrag for merkostnader til mat (kost) og overnatting (losji) med mer.

Gjelder posten meg?

Pendler

Hvis du overnatter et annet sted enn hjemme på grunn av jobb, kan du være pendler og ha krav på  fradrag for merutgifter. Du kan sjekke om du er pendler i Pendlerveiviseren. Der får du også vite hvilke utgifter du kan kreve fradrag for.

I tillegg kan du ha krav på fradrag for reiser mellom hjem og pendlerbolig, se post 3.2.9.

Hvis pendlerboligen din ligger et stykke fra arbeidsstedet, kan du også ha krav på reisefradrag mellom pendlerbolig og arbeidssted, se post 3.2.8.

Utgifter på grunn av arbeidsopphold utenfor hjemmet uten overnatting, inngår i post 3.2.1 eller føres i post 3.2.2.

Utgifter til mat ved reise mellom pendlerstedet og hjemstedet (besøksreiser)

Du kan kreve fradragfor merutgifter til kost (mat) ved besøksreiser når reisen ikke medfører overnatting, men varer over 6 timer eller mer.
Det gjelder også når du har fri kost på arbeidsstedet.

Sjøfolk

For sjøfolk er normalt utgifter til kost dekket av arbeidsgiveren. Det gis ikke fradrag uten at skattyter godtgjør at han har dekket kostnadene selv. Det er fra og med inntektsåret 2016 ikke fradragsrett for småutgifter etter sats. Sjøfolk som av hensyn til arbeidet bor utenfor hjemmet, og har fri kost om bord, har imidlertid krav på fradrag for dokumenterte småutgifter som f.eks. ekstra utgifter til telefonsamtaler og avis. Se mer her.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen

For sjøfolk som har vært ombord i fartøy er denne posten normalt utfylt med sum ut fra hvor mange dager arbeidsgiver har rapportert inn i den årlige sammenstillingen av inntekter, fradrag og skattetrekk du får i januar. Det er viktig å sjekke at dette er riktig. Hvis beløpet er feil, må du endre det i skattemeldingen. Du bør også kontakte din arbeidsgiver for at oppsummeringen skal bli riktig.

Satser og nøkkeltall

Mat (Kost)

Satsene for merutgifter til mat (kost) avhenger av hvordan du bor:

  • Hotell med frokost: 568 kroner per døgn.
  • Hotell uten frokost: 710 kroner per døgn.
  • Bolig med kokemuligheter: 200 kroner per døgn.
  • Bolig uten kokemuligheter: 307 kroner per døgn

Subsidiert kost, kokkelag, kantine eller messe

Hvis din arbeidsgiver subsidierer maten ved at du kun betaler en lav egenandel, får du  fradrag for egenandelen du betaler, men med reduksjon for kostbesparelse (87 kroner).

Dersom du har tilgang til kokkelag, kantine eller messe der du kan kjøpe frokost, lunsj og middag får du fradrag etter sats, med 200 kroner per døgn uavhengig av hvordan du har oppholdt deg. Dette gjelder for blant annet forsvarsansatte som har tilgang til kantine eller messe.

Arbeidsgiver dekker hele eller deler av utgiftene

Hvis arbeidsgiver dekker dine merutgifter etter sats, får du ikke fradrag.

Hvis din arbeidsgiver utbetaler  dekker dine merutgifter til mat (kost) og overnatting (losji) med et beløp som er lavere enn satsene ovenfor, får du fradrag for differansen mellom sats og mottatt beløp.

Eksempel: Du er pendler, og din arbeidsgiver utbetaler 150 kroner per døgn du har vært på arbeidsstedet. Ditt fradrag per døgn er (200-150) 50 kroner.

Losji (utgifter til å bo)

Du får fradrag for dine reelle utgifter til å bo (leie, faste utgifter til pendlerbolig med mer). Hvis du overnatter i egen campingvogn er det en fast sats: 58 kroner per døgn.

Kostbesparelse

Dersom du mottar fri kost skattlegges du for kostbesparelse med 87 kroner per døgn.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Summen av fradrag for merkostnader til kost og losji føres i post 3.2.7. Slik endrer du posten.

Du får kun fradrag for utgifter du dekker selv. Hvis arbeidsgiveren din dekker hele eller deler av utgiftene, må du trekke fra dette.

Eksempel:
Du sover 200 døgn på hotell med frokost.

200 døgn x 568 kroner (sats for hotell med frokost) = 113 600 kroner i kost

I tillegg har du betalt 79 358 kroner for overnatting på hotellet.

  Kost 113 600 kroner  
+ Losji/overnatting 79 358 kroner  
= Sum 192 958 kroner  

Totalsummen, 192 958 kroner, føres opp i post 3.2.7 på skattemeldingen.

Du kan bruke pendlerveiviseren for å se hva du kan kreve fradrag for og hvilke satser som gjelder for din situasjon

Logg inn og fyll ut posten.

Se hvordan du endrer merkostnader til kost og losji.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

Dokumentasjonen du må kunne fremlegge avhenger av hva du krever fradrag for, men generelt kreves dokumentasjon på alle utgifter du krever fradrag for.

Utgifter til losji som overstiger 10 000 kroner per år er kun fradragsberettiget når dette er betalt med kredittkort, via bank eller ved trekk i lønn. Dette må kunne dokumenteres med bankutskrift eller lønnsslipp hvis vi spør.

Hvorfor har jeg ikke fått foreløpig skatteberegning på skattemeldingen?

Det kan være flere årsaker til at du ikke har fått foreløpig skatteberegning på skattemeldingen.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.