Noen temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

3.2.8 Fradrag for reise mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreiser)

Post 3.2.8 Gjelder for inntektsåret 2016

  • Skriv ut

Du får fradrag for kostnader til reiser mellom hjem og fast arbeid som overstiger 22 000 kroner og opptil 70 500 kroner. Du har krav på fradraget uavhengig av dine virkelige utgifter, eller hvilket transportmiddel du bruker. Fradraget beregnes etter reiseavstand. Summen kan være forhåndsutfylt ut fra opplysningene på fjorårets skattemelding.

Gjelder posten meg?

Som hovedregel skal du ha fulltidsjobb hele året med minst 64 kilometer tur-retur mellom fast arbeidssted og boligen din for å få fradragfor reise (reisefradrag). Reiseveien regnes som antall kilometer den korteste veien uavhengig av hvilken vei du kjører, hvilket transportmiddel du bruker eller om du sitter på med andre.

Kjøring til barnehage

Kjøring av barn til barnehage eller skole på vei til eller fra jobb, regnes IKKE med som en del av arbeidsreisen, men du kan ha krav på fradrag for dette i post 3.2.10.

Overnatte borte på grunn av jobb

Hvis du overnatter et annet sted enn hjemme på grunn av jobb, kan du ha krav på pendlerfradrag, se post 3.2.9 og post 3.2.7.

Yrkesreiser

Kjøring til og fra møter, rett hjemmefra til møter og mellom ulike kunder, regnes som yrkesreiser og inngår i post 3.2.1 Minstefradrag, eventuelt post 3.2.2 Faktiske utgifter.

Hvis du har flere spørsmål om hva som kan regnes med i reisefradraget, kan du sende oss en e-post.

Satser og nøkkeltall

Sats: 1,50 kroner per kilometer for inntil 50 000 kilometer i året. Deretter 0,70 kroner per kilometer. Det gis fradrag opp til 75 000 kilometer i året.

Bunnfradrag: 22 000 kroner.

Maksimalt reisefradrag: 70 500 kroner og gjelder summen av arbeidsreiser og besøksreiser fra post 3.2.9.

I tilfeller hvor samlet besøks- og arbeidsreiser overstiger 50 000 km. for inntektsåret, og du kan dokumentere høyere transportkostnader (ekskl. bom, ferge mv.) enn standard avstandsfradrag, kan du få fradrag for disse transportkostnadene med kr 1,50 pr. km. for den totale reiseavstanden. Se også Skatte-ABC, tema "Reise mellom hjem og fast arbeidssted".

Antall dager: Du skal bruke det faktiske antall dager du har reist til jobben. Ved fulltidsarbeid regnes normalt 230 arbeidsdager i året. Fravær på grunn av sykdom, yrkesreiser, permisjon og lignende skal trekkes fra hvis det utgjør mer enn 15 arbeidsdager per år. Er du deltidsansatt eller jobber skiftarbeid, skal det faktiske antall reiser brukes.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Se hvordan du endrer eller legger til reisefradrag

Hvis du har hatt reisefradrag tidligere og ikke har flyttet eller byttet jobb, vil reisefradraget være oppført i skattemeldingen. Sjekk at det stemmer med årets reiser.

Informasjonen mangler eller er feil

Hvis informasjonen er feil eller mangler endrer eller fører du inn:

  • antall dager
  • avtand (kilometer tur-retur) per dag
  • eventuelt bompenger. Bompenger føres i feltet for ferge/bompenger.
  • årsak til endring.

Se hvordan du endrer eller legger til reisefradrag

Eksempel på utfylling

Avstanden fra hjemmet til arbeidsstedet er 35 kilometer én vei, det vil si 70 kilometer tur-retur. Ved daglige reiser i ett år vil fradraget bli:

70 kilometer x 230 dager x 1,50 kroner:   24 150 kroner
-  Bunnfradrag                                             22 000 kroner
= Fradrag                                                      2 150 kroner

Du fører 2 150 kroner i post 3.2.8 i skattemeldingen din. Når du leverer elektronisk, fyller du kun ut spesifikasjon av reisefradrag:

Post 3.2.8: 230 dager á 70 kilometer (tur-retur)

Du kan bruke reisefradragskalkulatoren for å beregne ditt fradrag.

Bompenger eller fergeutgifter

I visse tilfeller kan du ha krav på fradrag for utgifter til bompenger og ferge i tillegg til reisefradraget. For å kunne kreve fradrag for ferge eller bompenger må du ha behov for bil, og utgiftene må overstige 3 300 kroner per år.

Behov for bil

Dersom bruk av bil innebærer minst to timer kortere reise- eller ventetid per dag, sammenlignet med bruk av rutegående transportmiddel, har du behov for bil.

Når utgiftene overstiger 3 300 kroner

Fradrag for utgifter til bompenger gis i sin helhet når summen av kostnader til ferge og bompenger (etter rimeligste billettalternativ) overstiger 3 300 kroner per år. Har du abonnementsordning eller rabattkort ved bompassering/fergebruk, er det den rabatterte prisen som gjelder ved vurdering av om fradraget kan gis og eventuelt størrelsen på fradraget.

Logg inn og fyll ut posten.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

Det faste fradraget for arbeidsreise får du uavhengig av hvilke faktiske utgifter du har, og dermed kreves ingen dokumentasjon på dette.

Hvis vi spør etter dokumentasjon, må du kunne dokumentere:

  • utgiftene dine hvis du krever fradrag for utgifter til bom, ferge eller flyreiser, må du kunne dokumentere utgiftene. Utgifter til bom og ferge skal dokumenteres med originalbillett. Hvis du krever fradrag for utgifter til bom, må du også kunne redgjøre for at du sparer minst to timer i reise-/ventetid ved bruk av bil istedenfor rutegående transportmiddel.
  • utgiftene dine hvis du krever fradrag for mer enn 0,70 kroner per kilometer for reisestrekning over 50 000 kilometer per år.

Hvorfor har jeg ikke fått foreløpig skatteberegning på skattemeldingen?

Det kan være flere årsaker til at du ikke har fått foreløpig skatteberegning på skattemeldingen.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.