3.2.9 Fradrag for reisekostnader ved besøk i hjemmet (besøksreiser)

Post 3.2.9 Gjelder for inntektsåret 2016

  • Skriv ut

Hvis du på grunn av arbeid må bo utenfor hjemmet kan du få fradrag for reisekostnadene mellom pendlerbolig og hjemmet. Fradrag gis for kostnader som overstiger 22 000 kroner og opptil 70 500 kroner. Fradraget beregnes etter reiseavstand.

Gjelder posten meg?

Hvis du overnatter et annet sted enn hjemme på grunn av jobb, kan du være pendler og ha krav på fradragfor dine besøksreiser til hjemmet. Vilkår for å få fradrag er at du dekker reisekostnadene selv.

Fradrag for besøkende i pendlerboligen?

Det er ikke fradrag for utgifter for ektefelles, samboers eller barns reiser til pendlerbolig. Fradraget gjelder kun dine reiser.

Arbeidsgiver dekker hele eller deler av utgiftene

Hvis du har mottatt godtgjørelse til besøksreiser med et beløp lavere enn 1,50 kroner per kilometer, får du fradrag for differansen mellom statens sats og mottatt godtgjørelse. Hvis arbeidsgiver dekker alt, får du ikke fradrag for dette.

Satser og nøkkeltall

Sats: 1,50 kroner per kilometer for de første 50 000 kilometerne. Deretter 0,70 kroner per kilometer. Det gis fradrag opptil 75 000 kilometer per år.

Bunnfradrag: 22 000 kroner.

Maksimalt reisefradrag for pendlere innenfor Norge og EØS: Hvis du krever kun avstandsfradrag etter kilometersats, kan du få et maksimalt fradrag på kr 92 500 ((50 000 km x kr 1,50) + (25 000 km x kr 0,70)) minus bunnfradraget kr 22 000 (2016), dvs. maksimalt fradrag på kr 70 500. I tilfeller hvor samlet besøks- og arbeidsreiser overstiger 50 000 km. for inntektsåret, og du kan dokumentere høyere transportkostnader (ekskl. bom, ferge mv.) enn standard avstandsfradrag, kan du få fradrag for disse transportkostnadene med kr 1,50 pr. km. for den totale reiseavstanden. Det vises her til Lignings-ABC, tema "Reise mellom hjem og fast arbeidssted" punkt 2.9.1

Hvis du bruker fly på besøksreiser, kan du velge å kreve fradrag for faktiske kostnader til flybillett i stedet for avstandsfradrag for flyreisen.

Hvis du krever fradrag for faktiske kostnader til flybillett, samtidig som du bruker bil/kollektiv transport på noen av reisene/deler av reisene, skal maksimal reiseavstand ikke reduseres med reiseavstanden knyttet til flyreisene. Dette innebærer at du kan få maksimalt fradrag på kr 70 500 + fradrag for faktiske kostnader til flybillett (ingen beløpsbegrensning). 

Maksimalt reisefradrag for pendlere utenfor EØS: Reglene om avstandsfradrag gjelder i utgangspunktet ikke pendlerreiser til hjem utenfor EØS-området. For slike hjemreiser får du fradrag for dokumenterte utgifter dersom du bruker andre transportmidler enn privatbil. Dersom du kan dokumentere bruk av privatbil til hjemreisene, får du likevel fradrag for utgiftene etter kilometersatsene som benyttes ved avstandsfradrag.

For reiser til hjem utenfor EØS-området er det fastsatt et maksimalt fradragsbeløp for samlede årlige reiseutgifter på kr 92 500 før reduksjon med bunnfradraget på kr 22 000 (2016). Maksimalt årlig fradrag blir således kr 70 500. Det maksimale fradragsbeløpet inkluderer også eventuelt avstandsfradrag for daglige reiser mellom pendlerbolig og arbeidsstedet.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

I post 3.2.9 fører du inn:

  • antall turer
  • avstand (kilometer tur-retur)
  • eventuelt bompenger
  • eventuelt ferjekostnader
  • eventuelt flykostnader.

Se hvordan du endrer eller legger til reisefradrag

Eksempel på utfylling

Avstanden fra hjemmet til pendlerboligen er 350 kilometer én vei, det vil si 700 kilometer tur-retur. Du reiser hjem fra pendlerboligen 25 ganger i løpet av ett år. Da blir fradraget:

   700 kilometer x 25 turer x 1,50 kroner:     26 250 kroner
-  Bunnfradrag:                                               22 000 kroner
=                                                                      4 250 kroner

Du fører 4 250 kroner i post 3.2.9 i skattemeldingen din. Hvis du i tillegg har arbeidsreiser i post 3.2.8, legger du sammen arbeidsreiser og besøksreiser før du trekker fra bunnfradraget.

Når du leverer elektronisk, fyller du kun ut spesifikasjon av reisefradrag:

Post 3.2.9: 25 turer á 700 kilometer (tur-retur)

Du får fradrag for 25 prosent av beløpet, men hele beløpet føres inn i posten.

Du kan bruke pendlerkalkulatoren for å beregne ditt fradrag.

Utgifter til bom, ferge og tunnel

Dersom du pendler innenfor Norge eller EØS kan du i tillegg kreve fradrag for utgifter til bom, ferge og tunnel. Fradrag for disse utgiftene gis i sin helhet når summen overstiger 3 300 kroner per år. Dersom du pendler utenfor EØS, inngår utgiftene til bom, ferge og tunnel i maksimalbeløpet på kroner 92 500.

Dersom du krever fradrag for fergeutgifter må du påse at strekning for fergen ikke er med i strekningen det kreves avstandsfradrag for.

Logg inn og fyll ut posten.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

Hvis vi spør etter dokumentasjon, må du kunne dokumentere:

  • dine reiser med billett, kvittering eller lignende, der strekning, dato og ditt navn er påført.
  • utgifter til bom, ferge og/eller flyreiser hvis du krever fradrag for dette.

Hvorfor har jeg ikke fått foreløpig skatteberegning på skattemeldingen?

Det kan være flere årsaker til at du ikke har fått foreløpig skatteberegning på skattemeldingen.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.