Alle temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser nå regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

3.3.10 Tap ved salg av aksjer mv (RF-1059)

Post 3.3.10 Gjelder for inntektsåret 2016

  • Skriv ut

I denne posten fører du opp beregnet tap ved salg av aksjer og/eller aksjeandelen i verdipapirfond som ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen post 3.3.8 eller 3.3.9.

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som har solgt:

  • aksjer/egenkapitalbevis i norske og utenlandske selskaper i løpet av året med tap som gir rett til fradrag 
  • med tap på aksjeandel i norske og utenlandske verdipapirfond
  • obligasjoner med tap som gir rett til fradrag

Er tapene allerede forhåndsutfylt i skattemeldingen, trenger du ikke gjøre noe.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Aksjer

Salg av aksjer og aksjeandelen i verdipapirfond mv som du har oppgitt i skjema RF-1059 Aksjer og fondsandeler blir automatisk overført fra skjemaets post 902 til skattemeldingen.

Verdipapirfond

For aksjeandelen i verdipapirfond skal du oppgi tap i skjema RF-1059 Aksjer og fondsandeler mv. dette blir automatisk overført til skattemeldingen. Tap på rentedelen i verdipapirfond som ikke er forhåndsutfylt må du selv føre opp i post 3.3.9. i skattemeldingen.

Obligasjoner

Du trenger ikke levere RF-1059 ved tap på salg  av obligasjoner. Tapet fører du direkte i post 3.3.10 i skattemeldingen.

Logg inn og fyll ut posten.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

For tap ved salg av obligasjoner og andre verdipapirer som ikke går fram av RF-1059 Aksjer og fondsandeler må du på forespørsel kunne fremlegge dokumentasjon og beregning av tapet.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.