Alle temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser nå regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

3.3.13 Tap andre finansprodukter

Post 3.3.13 Gjelder for inntektsåret 2016

  • Skriv ut

Denne posten skal være forhåndsutfylt og kan kun benyttes for følgende finansielle instrumenter handlet gjennom Oslo Børs/VPS eller gjennom andre rapporteringspliktige finansinstitusjoner: 

-ETN (Exchange Traded Notes)
-Warrants
-Tegningsretter
-Kurstap Valutalån

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som har:

  • tap i ETN-er, warrants, tegningsretter og/eller valutalån som er handlet gjennom Oslo Børs/Verdipapirsentralen (VPS) eller andre rapporteringspliktige finansinstitusjoner.
  • tap i ETN-er, warrants, tegningsretter og/eller valutalån som er handlet utenfor Oslo Børs/Verdipapirsentralen (VPS) (enten i Norge eller utlandet) eller gjennom andre rapporteringspliktige finansinstitusjoner.

Der tap ikke er forhåndsutfylt må du selv føre opp tapet i denne posten

Nytt i år

Tegningsretter fra VPS og kurstap på (noen) valutalån vil bli forhåndsutfylt.  

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Posten er normalt forhåndsutfylt og baserer seg på hva som har blitt innrapportert fra VPS/banken(e), så sjekk at alt er korrekt. Beløpene du skal sjekke mot står i årsoppgaven du mottar fra Verdipapirsentralen (VPS) eller banken(e) i januar.

Hvis beløpet er feil, må du selv endre det i selvangivelsen. Du bør også kontakte finansinstitusjonen(e) du har handlet gjennom for at årsoppgaven skal bli korrekt.

Informasjon mangler

Dersom posten ikke er forhåndsutfylt, mangler informasjon eller inneholder feil beløp må du føre opp produktnavn (evnt. annen relevant informasjon) og tap. Dersom posten gjelder valutalån må du også føre opp bankens navn.

Du må også føre opp årsak til hvorfor du endrer posten.

Logg inn og fyll ut posten.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.