Alle temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser nå regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

3.3.4 Andel av kostnader i boligselskap (borettslag og boligaksjeselskap) og i boligsameie

Post 3.3.4 Gjelder for inntektsåret 2016

  • Skriv ut

Denne posten viser hva du har hatt i kostnader i forbindelse med din andel av borettslag, boligaksjeselskap og/eller boligsameie. Kostnadene kan gjelde selskapets/sameiets renteutgifter og andre kostnader som skal fordeles mellom de som eier andeler. Summen er normalt fylt ut med det som har blitt rapportert inn fra boligselskapet/-sameiet, så sjekk at alt er riktig.

For andelseiers/boligsameiers andel av gjeld i boligselskap, se post 4.8.2.

Gjelder posten meg?

Denne posten gjelder alle som eier en andel i et boligselskap eller et boligsameie.

Det er først og fremst sameiers/andelshavers andel av sameiets/boligselskapets rentekostnader som skal fradragsføres i post 3.3.4. Imidlertid kan også andre kostnader undertiden være fradragsberettiget, for eksempel:

  • Andel av tap ved realisasjon av et sameies/boligselskaps eiendeler, eiendommer, anleggsmidler e.l.
  • Andel av boligselskapets felles fradragsberettigede kostnader knyttet til pensjonspremie til heltidsansatte, andel av boligselskapets felles fradragsberettigete kostnader som ikke har tilknytning til boligkomplekset (f.eks. realisert aksjetap)
  • Gebyr til andelseiere knyttet til IN-lån (Individuell nedbetaling av fellesgjeld) vil være fradragsberettiget uansett om kravet kommer fra et boligselskap eller en annen forretningsfører.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Posten er normalt utfylt med beløp for din andel av boligselskapets/boligsameiets kostnader. Summen(e) baserer seg på hva som har blitt rapportert inn av boligselskapet/boligsameiet, så sjekk at alt er riktig.

Beløpene du skal sjekke mot står i årsoppgaven du får fra boligselskapet/boligsameiet i januar.

Hvis beløpet er feil, må du endre det i skattemeldingen. Du bør også kontakte boligselskapet/boligsameiet for at årsoppgaven skal bli riktig.

Informasjon mangler

Hvis det mangler informasjon, må du føre opp selskapets/sameiets navn, kostnad, gjeld og årsak til endring.

Fordeling mellom ektefeller/registrerte partnere/samboere

Ønskes en fordeling av kostnadene mellom ektefeller/registrerte partnere/ meldepliktige samboer må det foretas endring i skattemeldingen for begge parter. Du må endre/tilføye informasjon om boligselskap/boligsameie, kostnader, gjeld og årsak til endring.

Andre samboere som er ikke-meldepliktige skal fastsettes hver for seg for sin andel av formue/gjeld samt inntekter/fradrag, og de kan ikke fritt fordele eksempelvis fradrag mellom seg.

Logg inn og fyll ut posten.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.