Noen temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

3.3.5 Fradragsberettiget innbetaling til individuell pensjonsordning (IPS) - norsk og utenlandsk pensjonsordning

Post 3.3.5 Gjelder for inntektsåret 2016

  • Skriv ut

Denne posten omfatter fradragsberettiget innbetaling til individuell pensjonsordning (IPS) i Norge og i annen EØS-stat.

Posten omfatter også innbetaling til en utenlandsk pensjonsordning som ikke oppfyller de norske kravene etter lov om individuell pensjonsordning (IPS).

Gjelder posten meg?

Innbetaling til individuell pensjonsordning (IPS) i Norge

Har du selv betalt inn til individuell pensjonsordning, så må:

  • betalingen ha skjedd innen utgangen av inntekstsåret.

  • du ha inngått en avtale om individuell pensjonsordning med en institusjon som har fått tillatelse av den norske myndighet til å drive slikt virksomhet.

Har du blitt skattlagt for fordelen av at arbeidsgiver har betalt inn til individuell pensjonsordning, så må betalingen ha skjedd innen utgangen av inntekstsåret.

Innbetaling til individuell pensjonsordning i annen EØS-stat

Dersom du er statsborger i en annen EØS-stat og har inntekt fra arbeid eller virksomhet i Norge, kan du få fradrag for innbetalinger til en utenlandsk pensjonsordning. Du kan få fradrag for innbetalinger direkte til pensjonsordningen eller innbetalinger som er gjort ved at arbeidsgiver har trukket deg i lønn.

Forutsetningen for fradragsrett er at:

  • pensjonsordningen er etablert i et selskap eller innretning i en annen EØS-stat,

  • du har vært medlem av denne ordningen i minst ett år før skatteplikten til Norge ble etablert,

  • den utenlandske pensjonsordningen ga rett til fradrag i den andre EØS-staten og

  • alderspensjon er både en obligatorisk ytelse og hovedytelse i den utenlandske pensjonsordningen.

Det kreves at Norge har inngått avtale om utveksling av opplysninger med den andre EØS-staten der pensjonsordningen er etablert. Dersom det ikke foreligger en slik avtale vil det være tilstrekkelig at du på forespørsel legger frem erklæring fra offentlig myndighet i den andre staten som bekrefter forhold av betydning for fradragsretten.

Satser og nøkkeltall

Innbetaling til individuell pensjonsordning (IPS) i Norge

Den årlige innbetaling og det årlige fradragetkan kun utgjøre kroner 15 000 per år.

Innbetaling til individuell pensjonsordning i annen EØS-stat

Er du medlem i både en norsk og en utenlandsk individuell pensjonsordning, får du kun fradrag for innbetalinger til den norske ordningen.

Dersom du ikke har en norsk individuell pensjonsordning, kan du få fradrag for innbetalinger til en utenlandsk individuell pensjonsordning. Den øvre grense for fradraget vil da følge av tjenestepensjonsloven. For virksomhetsutøver vil fradraget være begrenset til maksimalt innskudd etter innskuddspensjonsloven.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Innbetaling til individuell pensjonsordning (IPS) i Norge

Posten er normalt fylt inn med sum for hva du har betalt inn. Summen baserer seg på hva som er blitt rapportert inn av den som du har inngått pensjonsordningen med eller arbeidsgiveren som har foretatt innbetalingene på vegne av deg. Det er viktig å sjekke at alt er riktig. Beløpene du skal sjekke opp mot skal stå i

  • årsoppgaven dersom du har betalt inn direkte til institusjonen

  • eller i den årlige sammenstillingen av inntekter, fradrag og skattetrekk du får fra arbeidsgiver dersom arbeidsgiver betaler inn på vegne av deg.

Beløpet er feil

Hvis beløpet er feil, endrer du beløpet. Du bør også kontakte institusjonen du har inngått avtalen med eller arbeidsgiver for at oppgaven skal bli riktig.

Informasjon mangler

Hvis det mangler informasjon, må du føre selskapets navn og fradragsberettiget beløp i posten.

Innbetaling til individuell pensjonsordning i annen EØS-stat

Du må selv føre opp den fradragsberettigede innbetalingen. I tillegg må du gi opplysninger om i hvilken EØS-stat pensjonsordningen er etablert, pensjonstilbyders navn og dato for oppstart for pensjonsordningen i EØS-staten.

Logg inn og fyll ut posten.

Dokumentasjonskrav

Innbetaling til individuell pensjonsordning (IPS)i Norge

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

Hvis vi spør etter dokumentasjon, må du kunne dokumentere endringer i posten med sammenstillingen fra arbeidsgiver eller årsoppgave fra institusjonen du har inngått avtalen med.

Innbetaling til individuell pensjonsordning i annen EØS-stat

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon som viser at både du, pensjonstilbyderen og pensjonsordningen oppfyller de kravene som stilles for fradragsrett, dersom skattekontoret etterspør det.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.