Alle temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser nå regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

Slik endrer du standardfradrag i post 3.3.7

  • Skriv ut

Standardfradrag for utenlandsk arbeidstaker er et fradrag som du kan velge istedenfor en del andre fradrag du har krav på. Fradraget er 10 prosent av brutto arbeidsinntekt, og høyst 40 000 kroner.

Først må du logge inn i Altinn og åpne skattemeldingen din for endring/levering. Her kan du få hjelp til å logge inn.

  • I post 1.2 fyller du inn periodene du har vært i Norge. Bruk formen dd.mm.åååå.
  • Trykk på Legg til nytt opphold for å legge til flere opphold.
  • Endre antall måneder til det antall hele og påbegynte måneder du har vært i Norge i 2015.
  • Tell opp antall dager og del antallet på 30.

0. Du må huske på hva du har i bruttolønn før du går til post 3.3/4.8 og trykke Endre. 

1. Klikk Endre på post 3.3/4.8

 

 2. Klikk på nedtrekksmenyen for å velge post.

 

3. Velg rett post i oversikten. Velg post 3.3.7 - 10% standardfradrag for midlertidig opphold i Norge.

 

 4. Klikk Legg til.

 5. Standardfradraget beregnes ut fra bruttolønn i post 2.1.1.

I dette eksempelet er det kr 300 000 x 10% = 30 000. Husk at maksimalt fradrag er kr 40 000 og at man kun kan kreve det for de to første årene man er å regne som bosatt i Norge.

For de som har midlertidig opphold og begrenset skatteplikt til Norge kan standardfradrag kreves hvert år. Klikk OK 

 

6. Sjekk at endringen er registrert.

7. Trykk Lagre/Tilbake til oversikten.

8. Endringen vises i hovedoversikten. Nå kan du endre flere poster eller sende inn skattemeldingen.

 

 

Har du vært i Norge deler av året må du også endre post 1.2 som du finner under 1.3/1/5 Opplysninger om personlige forhold.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.