Alle temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser nå regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

3.3.8 Tap ved salg av aksjer mv. (RF-1088)

Post 3.3.8 Gjelder for inntektsåret 2016

  • Skriv ut

Denne posten skal være forhåndsutfylt med netto aksjetap fra norske aksjeselskaper og utenlandske selskaper som er registrert på Oslo Børs og som går fram av "RF-1088 Aksjeoppgaven".

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som har solgt aksjer i løpet av inntektsåret med tap som gir rett til fradrag.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Selvangivelsen vil bare være forhåndsutfylt for realisasjoner der Skatteetaten sitter med alle opplysninger for å beregne gevinst/tap.

Informasjonen mangler

Dersom Skatteetaten ikke har fullstendige opplysninger, for eksempel at vi mangler opplysninger om salgsvederlag, vil det ikke være beregnet gevinst/tap for denne  realisasjonen i selvangivelsen.

I RF-1088 Aksjeoppgaven vil du finne en fotnote under post 120 der det står at vi har manglende opplysninger for å beregne gevinst/tap for en eller flere realisasjoner. Du må da gå til tabell 3b i "RF-1088 Aksjeoppgaven" for å finne disse realisasjonene. Du må korrigere de mangelfulle tallene og føre gevinst/tap på disse realisasjonene direkte i selvangivelsen. 

Informasjonen er feil

Er beløpet i RF-1088 Aksjeoppgaven feil eller det står «ukjent», må du korrigere tallene som er feil eller mangelfulle og føre korrekt fradragsberettiget tap i post 3.3.8 i selvangivelsen.

Endrer du beløpet i selvangivelsen post 3.3.8 må du levere selvangivelsen. Du må da gå til tabell 3b i RF-1088 Aksjeoppgaven for å finne detaljer om alle realisasjonene.

Logg inn og fyll ut posten.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.