3.3.9 Tap ved salg av andeler i verdipapirfond

Post 3.3.9 Gjelder for inntektsåret 2016

  • Skriv ut

Denne posten viser hva du har hatt i fradragsberettiget tap ved salg av andel i verdipapirfond. Summen er normalt fylt ut med det som har blitt rapportert inn, så sjekk at alt er riktig.

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som har solgt andeler i verdipapirfond (for eksempel aksjefond, obligasjonsfond, rentefond og kombinasjonsfond) i løpet av inntektsåret med tap som gir rett til fradrag.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Posten er normalt utfylt med fradragsberettiget tap. Summen baserer seg på hva som har blitt rapportert inn av forvaltningsselskapet(ene) eller VPS, så sjekk at alt er riktig.

Beløpene du skal sjekke mot står i årsoppgaven du får fra forvaltningsselskapet i januar. Hvis beløpet er feil, må du endre det i skattemeldingen.

Nytt av året

Fra og med inntektsåret 2016 er reglene for beskatning av verdipapirfond endret. Aksjedelen i verdipapirfondet vil gi et fradrag på 28,75 %. Rentedelen av verdipapirfondet vil gi et fradrag på 25 %. Se forøvrig skatteetaten.no om nye regler for beskatning av andeler i verdipapirfond.

Har du tap i et kombinasjonsfond som inneholder både aksjer og andre finansprodukter/renter vil tapet i verdipapirfondet presenteres på to linjer, en linje for tap på aksjedel og en på rentedel.

Visning i Skattemeldingen:

3.1.9 Tap salg verdipapirfond aksjedel
3.1.9 Tap salg verdipapirfond rentedel

Informasjon mangler

Hvis du eier andel i et verdipapirfond som du har solgt og dette ikke står i skattemeldingen må du selv føre tapet i Skattemeldingen.

Du må føre opp tap på aksjedel for seg og rentedel for seg (pga. forskjellige skattesatser). Ved elektronisk levering finner du dette valget under 'legg til poster'.

Logg inn og fyll ut posten.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.