Noen temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

3.5 Særfradrag

Postene under "3.5 Særfradrag" gjelder særfradrag ved uførhet, nedsatt ervervsevne, enslige forsørgere og uvanlig store sykdomsutgifter. Alle særfradragene har betingelser for å bli innvilget.

Alle poster for 3.5 i skattemeldingenSe alle poster i skattemeldingen