3.5 Særfradrag

Postene under "3.5 Særfradrag" gjelder særfradrag ved uførhet, nedsatt ervervsevne, enslige forsørgere og uvanlig store sykdomsutgifter. Alle særfradragene har betingelser for å bli innvilget.

Alle poster for 3.5 i skattemeldingenSe alle poster i skattemeldingen