Alle temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser nå regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

3.5.3 Særfradrag for lettere nedsatt ervervsevne

Post 3.5.3 Gjelder for inntektsåret 2016

  • Skriv ut

I denne posten fører du særfradrag på grunn av lettere nedsatt ervervsevne.

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som har

  • lettere nedsatt ervervsevne og
  • ikke mottar uføretrygd eller andre offentlige stønader.

Fradragetgis på grunnlag av en økonomisk behovsprøving. Dersom du er gift, foretar vi en samlet vurdering av din og din ektefelles inntekt og formue. Tilsvarende gjelder for registrerte partnere og meldepliktige samboere. Du får fradrag når din/deres økonomiske situasjon ikke er tilstrekkelig til å dekke alminnelig levestandard.

Forhold til andre særfradrag

Dette særfradraget gis ikke i tillegg til særfradrag for uførhet, post 3.5.1, eller særfradrag for uvanlig store sykdomskostnader, post 3.5.4.

Utland

Når du tar midlertidig opphold i Norge eller kun har vært i Norge deler av året, får du begrenset særfradrag ut fra antall måneder, både hele og påbegynte, du er i Norge. Dersom du krever 10 prosent standardfradrag i post 3.3.7, inngår særfradrag for lettere nedsatt ervervsevne i dette standardfradraget og kan ikke kreves i tillegg.

Satser og nøkkeltall

Satsen for særfradrag for lettere nedsatt ervervsevne er 9 180 kroner per år.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

I post 3.5.3 fører du opp beløpet for særfradrag som er på 9 180 kroner per år.

Logg inn og fyll ut posten.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.