Noen temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

3.5.4 Særfradrag - store sykdomsutgifter

Post 3.5.4 Gjelder for inntektsåret 2016

  • Skriv ut

Særfradraget for store sykdomsutgifter er opphevet fra og med inntektsåret 2012. Som overgangsregel innvilges likevel fradrag for store sykdomsutgifter for personer som fikk fradrag for slike utgifter i inntektsårene 2010 og 2011, og dette føres i denne posten.

Gjelder posten meg?

Denne posten gjelder deg som:

  • selv har eller forsørger person med varig sykdom eller svakhet, og hvor sykdommen/svakheten har påført deg kostnader med mer enn 9 180 kroner, og du har fått fradrag for store sykdomsutgifter for inntektsårene 2010 og 2011.
  • har hatt kostnader med ombygging eller tilpasning av bolig på grunn av varig sykdom eller svakhet godkjent før 2012 og samtidig fått godkjent å fordele fradraget fremover i tid.
  • har hatt tilsynskostnader, som du har dekket selv, på grunn av forsørget barns varige sykdom eller svakhet. Fradrag gis uten minimumsgrense og gjelder kun de ekstra tilsynskostnadene som skyldes barnets helsetilstand som ikke inngår i foreldrefradraget i post 3.2.10.

Kostnader til tannbehandling er ikke sykdomsutgifter.

Hvis du ikke fikk fradrag for store sykdomsutgifter i 2010 eller 2011, men har klaget på vedtaket, kan du ikke få fradraget i år før klagen er godkjent.

Satser og nøkkeltall

Kostnadene må overstige 9 180 kroner. Du får fradrag for 67 prosent av kostnadene.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

I posten fører du opp summen av utgifter som er knyttet til sykdommen/svakheten og som du kan få fradrag for, som for eksempel medisiner, medisinske hjelpemidler, legeutgifter. Du får fradrag for 67 prosent av utgiftene, men du skal føre opp alt. 

Logg inn og fyll ut posten.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på utgiftene, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

Du bør sette opp en oversikt over alle utgiftene som du sender inn med dokumentasjonen dersom vi ber om det.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.