Alle temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser nå regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

3.5.5 Særfradrag - enslig forsørger

Post 3.5.5 Gjelder for inntektsåret 2016

  • Skriv ut

Denne posten viser hva du får i særfradrag som enslig forsørger for barn under 18 år. 

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som mottar utvidet barnetrygd fra NAV. Mottas halvt utvidet barnetrygd fordi barnet bor fast hos begge foreldre, gis det et halvt særfradrag. Du får særfradrag for samme antall måneder du har mottatt utvidet barnetrygd.

Endret sivilstatus

Hvis du gifter deg eller har en samboer i minst 12 måneder, forsvinner utvidet barnetrygd og dermed også rett til særfradraget. Da bør du endre skattekortet ditt også.

Satser og nøkkeltall

Fullt særfradrag er på 4 317 kroner per måned. Halvt særfradrag er på 2 159 kroner.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Posten er ferdig utfylt med sum for særfradrag. Summen baserer seg på hva som har blitt rapportert inn fra NAV om antall måneder med hel/delt utvidet barnetrygd, så sjekk at alt er riktig.

Årsoppgaven du får fra NAV viser kun totalsum utbetalt i barnetrygd og den perioden i året det er utbetalt barnetrygd for. Det gis ingen opplysninger om hvilke/antall barn det gjelder eller om det er utvidet barnetrygd eller vanlig barnetrygd.

På bakgrunn av beløpet oppgitt i årsoppgaven og størrelsen på din barnetrygd per måned kan du regne ut antall måneder NAV har innrapportert at du har mottatt utvidet barnetrygd. Antallet måneder med utvidet barnetrygd skal være det samme som antall måneder med særfradrag.

Du kan ikke endre forhåndsutfylt særfradragsbeløp selv hvis du mener det utregnede særfradraget ikke er riktig.

Er opplysningene om antall måneder med hel/delt utvidet barnetrygd feil/for lavt, må du kontakte NAV for at korrigerte opplysninger om din barnetrygd snarest mulig kan sendes til Skatteetaten. Hvis NAV vedtar endring i utvidet barnetrygd for 2016, innrapporterer NAV de nye opplysningene til Skatteetaten og vi fastsetter særfradraget på nytt. Du kan også dokumentere kravet om høyere særfradrag ved å legge frem barnetrygdvedtaket fra NAV for Skatteetaten.

Hvis du etter 1. januar 2017 har fått vedtak om utvidet barnetrygd som også omfatter etterbetaling av utvidet barnetrygd for en periode i 2016, behøver du likevel ikke kontakte NAV. I disse sakene etterrapporterer NAV opplysninger om antall måneder med hel/delt utvidet barnetrygd i 2016 og fastsetting av særfradraget rettes automatisk ved skatteberegningen.

Har du andre opplysninger, kan du føre disse opp i post 5.0.

Hvordan beregnes det?

Avhengig av om du har aleneomsorg for barnet eller barnet har delt bosted og du har hel eller halv utvidet barnetrygd, får du helt eller halvt særfradrag. Dette regnes ut måned for måned og legges sammen for å få ditt totale særfradrag.

Eksempel:
Du har fått hel utvidet barnetrygd i 4 måneder fra NAV. Da er særfradraget 4 317 kroner per måned x 4 måneder med barnetrygd = 17 268 kroner i særfradrag.

Logg inn og fyll ut posten.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på mottatt utvidet barnetrygd når beregnet særfradrag er riktig.

Ved endring av særfradraget: Når du har mottatt dokumentasjon fra NAV om endring av opplysninger om antall måneder med hel/delt utvidet barnetrygd, kan du scanne og legge den ved skattemeldingen når du leverer elektronisk.

Trenger du hjelp? Chat med oss

Vi kan hjelpe deg med spørsmål om skattemeldingen.

Start chat med oss

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.