4.1 Bankinnskudd, kontanter, verdipapirer mv.

Postene under "4.1 Bankinnskudd, kontanter, verdipapirer mv" gjelder formue som for eksempel innskudd i norske banker, kontanter, postanvisninger, utenlandsk valuta, reisesjekker, andel av verdipapirfond, fordringer, gjeldsbrev, innskudd i utenlandske banker, aksjer og så videre.

Alle poster for 4.1 i skattemeldingenSe alle poster i skattemeldingen