Alle temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser nå regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

4.1.10 Formue andre finansprodukter

Post 4.1.10 Gjelder for inntektsåret 2016

  • Skriv ut

Denne posten skal være forhåndsutfylt for følgende finansielle instrumenter handlet gjennom Oslo Børs/VPS:

  • ETN-er (Exchange Traded Notes)
  • warrants.

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som har:

  • formue i ETN-er og/eller warrants som er handlet gjennom Oslo Børs/Verdipapirsentralen (VPS)
  • formue i ETN-er og/eller warrants som er handlet utenfor Oslo Børs/Verdipapirsentralen (VPS) enten i Norge eller utlandet

Der formue ikke er forhåndsutfylt må du selv føre opp beløpet i denne posten.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Posten er normalt forhåndsutfylt og baserer seg på hva som har blitt innrapportert fra Verdipapirsentralen (VPS), så sjekk at alt er korrekt. Beløpene du skal sjekke mot står i årsoppgaven du mottar fra VPS i januar.

Hvis beløpet er feil, må du selv endre det i skattemeldingen. Du bør også kontakte finansinstitusjonen(e) du har handlet gjennom for at årsoppgaven skal bli korrekt.

Informasjon mangler

Dersom posten ikke er forhåndsutfylt, mangler informasjon eller inneholder feil beløp må du føre opp produktnavn (evnt. annen relevant informasjon) og rett beløp.

Du må også føre opp årsak til hvorfor du endrer posten.

Logg inn og fyll ut posten.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.