4.1.4 Skattepliktig formue av andeler i verdipapirfond

Post 4.1.4 Gjelder for inntektsåret 2016

  • Skriv ut

Posten er forhåndsutfylt med opplysninger om formue i norske verdipapirfond (norske og utenlandske) og i enkelte utenlandske aksjefond som Skatteetaten har mottatt fra forvaltningsselskapene. Formue av andeler i norske og utenlandske verdipapirfond som ikke er forhåndsutfylt, må du føre opp selv.

Formuesverdien er ført inn på grunnlag av andelsverdien per 1. januar 2017.
Andeler i norske aksjefond verdsettes til 100 prosent av andelsverdien per 1. januar 2017.

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som:

  • har andel i verdipapirfond og/eller
  • er foreldre til barn som er under 17 år ved utgangen av inntektsåret og som har andeler i verdipapirfond.

Fosterforeldre

Hvis du er fosterforeldre og ikke mottar godtgjørelse, gjelder det også deg.

Hvis du ikke bor med barnets mor/far

Hvis foreldrene ikke bor sammen, er det den barnet bor hos i følge Folkeregisteret ved inntektsårets utgang, som skal føre opp andelen.

Hvis du har barnet boende hos deg og er gift, vil barnets andel bli fordelt mellom deg og din ektefelle. Din ektefelle, som ikke er barnets biologiske foreldre, kan føre over hele andelen til deg. 

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Posten er normalt forhåndsutfylt med andelen din per 31.desember. Summene baserer seg på hva som har blitt rapportert inn av forvaltningsselskapet(ene), så sjekk at alt er riktig.

Beløpene du skal sjekke mot står i årsoppgaven du får fra forvaltningsselskapet i januar.

Hvis beløpet er feil, må du endre det i skattemeldingen. Du bør også kontakte forvaltningsselskapet for at årsoppgaven skal bli riktig.

Informasjon mangler

Formue av andeler i norske og utenlandske verdipapirfond som ikke er forhåndsutfylt, må du føre opp selv.

Barns andel av verdipapirfond

Har du barn som er under 17 år ved utgangen av inntektsåret som har andeler i verdipapirfond, står denne med halvparten på hver av foreldrene når foreldrene bor sammen ved inntektsårets utgang. Foreldrene kan fordele det fritt mellom seg.

Logg inn og fyll ut posten.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.