4.1.7 Formuesverdi av norske aksjer, egenkapitalbevis, obligasjoner mv. registrert i verdipapirregisteret (VPS)

Post 4.1.7 Gjelder for inntektsåret 2016

  • Skriv ut

Denne posten viser verdien av aksjer og obligasjoner i verdipapirsentralen (VPS) per 31. desember. Summen er normalt fylt ut med det som har blitt rapportert inn, så sjekk at alt er riktig.

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som har skattepliktig formue i form av:

  • aksjer, børsnoterte og ikke-børsnoterte i Verdipapirsentralen (VPS)
  • obligasjoner
  • kapitalforsikring
  • egenkapitalbevis
  • opsjoner (blir ikke forhåndsutfylt)

Satser og nøkkeltall

Børsnoterte aksjer

Verdien av børsnoterte aksjer settes til børsverdien per 1.januar i 2017. Er selskapet notert på både norsk og utenlandsk børs, brukes den norske verdien.

Ikke-børsnoterte aksjer

Verdien av aksjer i norske ikke-børsnoterte selskaper settes til verdi av aksjenes andel av selskapets formuesverdi per 1. januar 2016.

Er selskapet stiftet i 2016, settes verdien av aksjene til summen av aksjenes pålydende og eventuell overkurs.

Egenkapitalbevis

Verdien av egenkapitalbevis settes til verdien per 1. januar 2017.

Norske obligasjoner

Verdien av obligasjoner settes til fordringens pålydende per 1.januar 2017 eller til antatt salgsverdi dersom kursen ikke er notert.

Norske opsjoner

Verdien av børsnoterte opsjoner settes til børsverdien per 1.januar 2017.

Verdien av ikke-børsnoterte opsjoner settes til antatt salgsverdi per 1.januar 2017.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Posten er normalt utfylt med formuesverdien av aksjer, obligasjoner og lignende som er registrert i verdipapirregisteret (VPS). Summene baserer seg på hva som er rapportert inn fra VPS, så sjekk at alt er riktig.

Beløpene du skal sjekke mot står i årsoppgaven du får i januar.

Formuesverdien av andre norske aksjer fører du i post 4.1.8, og andeler i norske aksjefond fører du i post 4.1.4.

Informasjon om aksjer og egenkapitalbevis mangler

Hvis du eier aksjer eller egenkapitalbevis som er registert i VPS og som ikke er utfylt i skattemeldingen, må du fylle ut posten med:

• Verdipapirnummeret i VPS
• Formuesverdi

Informasjon om obligasjoner mangler

Hvis du eier obligasjoner som er registrert i VPS som ikke er utfylt i selvangivelsen, må du fylle ut posten med:

• Obligasjonens navn
• Antall obligasjoner
• Formuesverdi per obligasjon
• Verdipapirnummeret i VPS
• Pålydende
• Renteinntekter
• Formuesverdi

Renteinntekter av andel i obligasjonsfond føres i post 3.1.2.

Logg inn og fyll ut posten.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.