4.2 Innbo og annet løsøre

Postene under "4.2 Innbo og annet løsøre" gjelder formue som for eksempel innbo/løsøre, fritidsbåt, motorkjøretøy og campingvogn.

Alle poster for 4.2 i skattemeldingenSe alle poster i skattemeldingen

 • 4.2.3 Innbo og annet løsøre enn motorkjøretøy, campingvogn og båt med salgsverdi kr 50 000

  I denne posten fører du inn verdi av innbo og annet løsøre (IKKE  motorkjøretøy/campingvogn) og båt med salgsverdi under 50 000 kroner. Verdi som føres inn i posten er salgsverdi redusert med fribeløp på 100 000 kroner.

 • 4.2.4 Fritidsbåt med salgsverdi kr 50 000 eller høyere

  I denne posten fører du opp verdi av fritidsbåt som har en salgsverdi på 50 000 kroner eller høyere.

 • 4.2.5 Motorkjøretøy

  Eier du et motorkjøretøy (bil, motorsykkel, moped eller snøscooter) per 31.desember, skal verdien av den føres her. Verdien fastsettes ut fra årsmodell og listepris. Verdien er normalt fylt ut med det som har blitt rapportert inn, så sjekk at alt er riktig.

 • 4.2.6 Campingvogn

  Eier du en campingvogn per 31.desember, skal verdien av den føres i post 4.2.6. Verdien fastsettes ut fra årsmodell og listepris. Verdien er normalt fylt ut med det som har blitt rapportert inn, så sjekk at alt er riktig.