Noen temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

4.2.3 Innbo og annet løsøre enn motorkjøretøy, campingvogn og båt med salgsverdi kr 50 000

Post 4.2.3 Gjelder for inntektsåret 2016

  • Skriv ut

I denne posten fører du inn verdi av innbo og annet løsøre (IKKE  motorkjøretøy/campingvogn) og båt med salgsverdi under 50 000 kroner. Verdi som føres inn i posten er salgsverdi redusert med fribeløp på 100 000 kroner.

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som har verdi av innbo/løsøre som

  • overstiger 100 000 kroner og enten
  • brukes privat eller
  • brukes i utleid bolig

Posten gjelder også dersom du har båt med salgsverdi under 50 000 kroner.

Satser og nøkkeltall

Innbo og løsøre

I vurderingen av verdien på innboet, så er det forsikringssummen du skal ta utgangspunkt i.

Salgsverdien av innbo og annet løsøre beregnes slik:

Forsikringssum/anskaffelsesverdi som nytt    Salgsverdi
av de første 1 000 000 kroner                        10 prosent
av de neste 400 000 kroner                            20 prosent
av overskytende beløp                                   40 prosent

Båt skal bare inngå i beregningen ovenfor hvis den inngår som en del av en innbo- og løsøreforsikring.

Dersom innbo/løsøre ikke er forsikret, må du ta utgangspunkt i hva det vil koste deg å anskaffe innbo/løsøre som nytt.

Båt med salgsverdi under 50 000 kroner

Er båten særskilt forsikret settes antatt salgssverdi til 75 prosent av forsikringssummen.

Dersom båten ikke er særskilt forsikret eller ikke inngår som del av innbo/løsøreforsikringen må den verdsettes til antatt salgsverdi.

Eksempel på verdsettelse av innbo/løsøre og båt

Forsikringssum:

Innbo/løsøre eksklusiv båt 1 100 000 kroner
Båt 40 000 kroner              

   Løsøre kr 1 000 000 x 10 %              100 000 kroner
+ kr 100 000 x 20 %                               20 000 kroner
= Antatt salgsverdi                                120 000 kroner
+ Båt kr 40 000 x 75%                            30 000 kroner
= Sum                                                   150 000 kroner
– Skattefritt beløp                                 100 000 kroner
= Formuesverdi som føres i post 4.2.3    50 000 kroner 

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Verdien som føres i posten er summen av beregnet salgsverdi redusert med 100 000 kroner.

Båt med antatt salgsverdi per 1. januar 2017 på kr 50 000 eller høyere, skal føres i post 4.2.4.

Ektefelle og barn

Fribeløpet er felles for ektefeller og barn som liknes under ett, selv om inntekten liknes særskilt. Fribeløpet kan fordeles mellom ektefellene etter eget ønske.

Logg inn og fyll ut posten.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.