4.3 Formuesverdi for bolig og annen fast eiendom

Postene under "4.3 Formuesverdi for bolig og annen fast eiendom" gjelder formue som for eksempel bolig, fritidsbolig, skogeiendom, gårdsbruk, jordbrukseiendom, tomt, næringseiendom og så videre.

Alle poster for 4.3 i skattemeldingenSe alle poster i skattemeldingen

 • 4.3.2 Bolig

  Hvis du eier en bolig per 31.desember 2016 skal formuesverdi føres i denne posten. Formuesverdien fastsettes årlig, basert på statistikk på omsatte boliger fra SSB og opplysninger om boligtype, boligens beliggenhet, størrelse og byggeår. Overstiger formuesverdien 30 prosent av boligens markedsverdi kan du kreve nedsettelse av formuesverdien, såfremt reell markedsverdi kan dokumenteres. Dette gjelder din primærbolig.

 • 4.3.3 Fritidseiendom

  Hvis du eier en fritidseiendom per 31.desember 2016 skal formuesverdien av eiendommen føres i denne posten. Formuesverdien fastsettes ut fra tidligere formuesverdi på eiendommen, kostpris ved nyoppført bygg eller omsetningsverdi/kjøpesum.

  I skattemeldingen for inntektsåret 2016 skal formuesverdien på fritidseiendom ikke oppjusteres. Formuesverdien skal ikke overstige 30 prosent av eiendommens markedsverdi.

 • 4.3.4 Skogeiendom

  Hvis du eier en skogeiendom per 31.desember skal formuesverdien føres i denne posten. Formuesverdien fastsettes normalt ut fra tidligere formuesverdi på eiendommen.

 • 4.3.5 Annen fast eiendom

  Hvis du eier annen fast eiendom per 31.desember 2016 skal formuesverdien føres i denne posten. Med annen fast eiendom menes tomt, næringseiendom, gårdsbruk eller annen fast eiendom med eller uten skattepliktig avkastning. Formuesverdien fastsettes ut fra enten tidligere formuesverdi på eiendommen, kostpris ved nyoppført bygg eller omsetningsverdi/kjøpesum. Det skal ikke foretas noen generell økning av formuesverdiene for annen fast eiendom inntektsåret 2016. Har imidlertid eiendommen steget i verdi fra 1. januar 2016 på grunn av vesentlige påkostninger mv., skal formuesverdien økes.