Noen temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

4.3.2 Bolig

Post 4.3.2 Gjelder for inntektsåret 2016

  • Skriv ut

Hvis du eier en bolig per 31.desember 2016 skal formuesverdi føres i denne posten. Formuesverdien fastsettes årlig, basert på statistikk på omsatte boliger fra SSB og opplysninger om boligtype, boligens beliggenhet, størrelse og byggeår. Overstiger formuesverdien 30 prosent av boligens markedsverdi kan du kreve nedsettelse av formuesverdien, såfremt reell markedsverdi kan dokumenteres. Dette gjelder din primærbolig.

Dersom boligen er en sekundærbolig må formuesverdien overstige 96 prosent av markedsverdien før du kan kreve nedsettelse av formuesverdien.

For skillet mellom primær- og sekundærbolig, les her.

Gjelder posten meg?

Denne posten gjelder alle som

  • eier bolig og/eller boenhet i boligselskap/flerboligselskap per 31.desember.
  • har kjøpt eller solgt en bolig/boenhet innen 31.desember, men tinglysning har skjedd etter 31.desember.
  • har kjøpt eller solgt en bolig/boenhet innen 31.desember, uten at endring av eier er tinglyst.
  • eier bolig/boenhet og beregnet formuesverdi overstiger 30 prosent / 96 prosent av eiendommens markedsverdi og markedsverdi kan dokumenteres med enten takst/verdivurdering eller observerbar omsetningsverdi.
  • har bygget bolig og fått den ferdigstilt innen 31.desember.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Posten er som regel ferdig utfylt i skattemeldingen, men sjekk at alt er riktig.

Kjøpt ny bolig - boligen er tinglyst etter 31.desember

Her vil ikke eiendommen være ferdig utfylt og du må føre opp den aktuelle eiendommen i post 4.3.2. Skjema RF-1282 Meld inn opplysninger for beregning av skattemessig formuesverdi på boligeiendommer må fylles ut og sendes med skattemeldingen dersom skattemeldingen leveres på papir. Leveres skattemeldingen elektronisk og du har fylt ut alle boligdata i 4.3.2, trenger du ikke levere RF-1282.

Solgt bolig - boligen er tinglyst etter 31.desember

Her vil eiendommen være ferdig utfylt og du må selv slette den aktuelle eiendommen i post 4.3.2.

Kjøpt/solgt bolig – uten tinglysning

Der endring av eier ikke er tinglyst må du sende inn salgskontrakt på eierskiftet til skattemyndighetene for å få endret reell eier i våre registre. Opplysninger om eierforhold mm. registrert i vårt eiendomsregister brukes ved utfylling av den forhåndsutfylte skattemeldingen. Les mer om dette her.

Bygget ny bolig

Hvis du bygger ny bolig vil normalt ikke eiendommen være ferdig utfylt som bolig i skattemeldingen, men kanskje enda stå som tomt. I det inntektsår huset står ferdig må du føre opp den aktuelle boligeiendommen i post 4.3.2 og slette den dersom den står oppført som tomt i post 4.3.5.

Skjema RF-1282 Meld inn opplysninger for beregning av skattemessig formuesverdi på boligeiendommer må fylles ut når huset er ferdig og sendes med skattemeldingen dersom skattemeldingen leveres på papir. Leveres skattemeldingen elektronisk og du har fylt ut alle boligdata i 4.3.2, trenger du ikke levere RF-1282.

Boenhet i boligselskap

Dersom du eier en boenhet i boligselskap er post 4.3.2 normalt ferdig utfylt med formuesverdi og informasjon gitt fra boligselskapet, så sjekk at det er riktig. Beløpene du skal sjekke mot skal stå i årsoppgaven du mottar fra boligselskapet i januar. Hvis beløpet er feil må du endre det forhåndsutfylte beløp i skattemeldingen. Du bør også ta kontakt med boligselskapet for å påse at årsoppgaven blir riktig.

Boligen mangler i skattemeldingen

Hvis boligen ikke står oppført i skattemeldingen må du selv føre den opp. Du må oppgi primærareal/boareal, boligtype, byggeår og boligeiendommens adresse. Informasjon som etterspørres varierer avhengig av om det er snakk om bolig, boenhet i boligselskap eller boenhet i flerboligbygning. Ved bruk av elektronisk innlevering vil verdien beregnes automatisk når du fører inn aktuell informasjon.

Skjema RF-1282 Meld inn opplysninger for beregning av skattemessig formuesverdi på boligeiendommer må leveres sammen med skattemeldingen dersom skattemeldingen leveres på papir. Leveres skattemeldingen elektronisk og du har fylt ut alle boligdata i 4.3.2, trenger du ikke levere RF-1282.

Bolig i borettslag med prisregulering

Dersom du har bolig i boligselskap med vedtektsbestemt maksimalpris, skal denne prisen, inkludert andel av fellesgjeld, legges til grunn som sammenligningsgrunnlag i forhold til grensen for maksimal formuesverdi på 30/96 prosent av markedsverdien.

Feil formuesverdi i forhold til markedsverdi

Hvis du mener at formuesverdien på din primær- eller sekundærbolig overstiger henholdsvis 30 prosent eller 96 prosent av markedsverdien, kan du kreve formuesverdien nedsatt ved levering av skattemeldingen. Du må kunne dokumentere boligens markedsverdi.

Bruk boligkalkulator for å beregne boligens formuesverdi.

Feil informasjon

Hvis boligen står oppført med feil informasjon, må du rette dette opp ved å velge "Endre" og legg inn korrekt informasjon. Du må også oppgi årsak til endret informasjon (endret boligdata, eiendommen er annet enn bolig, feil i eierandel, eier ikke boligen lenger, fordeling mellom ektefeller/samboere eller har dokumentasjon på markedsverdi).

Feil registrering av primær-/sekundærbolig

Hvis boligen er registrert som sekundærbolig, men er primærbolig, kan det skyldes flere ting:

  • feil adresse i Folkeregisteret
  • hvis du har flyttet i løpet av året, kan det hende at opplysningene ikke er oppdatert ennå.
  • eldre på aldershjem, kan få registrert boligen som sekundærbolig.

Hvis det er feil registrert, kan du endre det selv i skattemeldingen.

Logg inn og fyll ut posten.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på eventuelle endringer av formuesverdibeløp i skattemeldingen, men du må kunne legge fram dokumentasjon på foretatt endring hvis vi spør.

Dersom du foretar endring av formuesverdien fordi du mener den er for høy i forhold til markedsverdi, må du kunne dokumentere markedsverdien enten fra takstmann/eiendomsmegler eller observerbar omsetningsverdi av nyere dato hvis vi spør.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.