4.3.4 Skogeiendom

Post 4.3.4 Gjelder for inntektsåret 2016

  • Skriv ut

Hvis du eier en skogeiendom per 31.desember skal formuesverdien føres i denne posten. Formuesverdien fastsettes normalt ut fra tidligere formuesverdi på eiendommen.

Gjelder posten meg?

Denne posten gjelder alle som

  • eier en skogseiendom per 31.desember
  • har solgt eller kjøpt skogeiendom innen 31.desember, men tinglysning har skjedd etter 31.desember
  • eier en skogeiendom som har endret seg vesentlig ved tilkjøp, frasalg, verning, eller endret bonitetsfordeling i revidert skogbruksplan.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Som regel er posten ferdig utfylt i skattemeldingen, så sjekk at alt er riktig.

Jeg har kjøpt skogeiendom i løpet av året

Hvis du har kjøpt eller overtatt en skogseiendom i løpet av året, må du fylle ut RF-1016 Formue av skogeiendom.

Jeg eier ikke eiendommen lenger

Hvis du har solgt eiendommen, men den står fortsatt oppført i skattemeldingen, krysser du av "nei" i feltet:  "Eier du fortsatt skog ved utgangen av 2016"?.

Feil informasjon

Dersom informasjon om skogseienedommen er feil, må du endre dette i skattemeldingen.

Eiendommen mangler

Hvis eiendommen ikke står oppført, må du selv føre den opp i skattemeldingen. Du må oppgi blant annet gnr, bnr, festenr, seksjonsnr, kommune og formuesverdi.

Endring i formuen av skogeiendom

Dersom det i løpet av året har forekommet

• tilkjøp
• frasalg
• verning eller
• endret bonitetsfordeling ved ny skogbruksplan

må du fylle ut og levere RF-1016 Formue av skogeiendom i tillegg til å fylle ut formuesverdien i post 4.3.4.

Logg inn og fyll ut posten.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på endringer/fastsettelse av formuesverdi, men du må kunne legge fram dokumentasjon på foretatt endrig/fastsettelse hvis vi spør.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.