4.4 Driftløsøre og andre eiendeler i næring

Postene under 4.4 gjelder formuesposter som biler, maskiner, inventar, buskap, varelager, skip og fartøy som blir brukt i næring. Formuespostene vil gå fram av "Næringsrapport skatt", "RF-1175 Næringsoppgave 1" eller "RF-1167 Næringsoppgave 2".

Alle poster for 4.4 i skattemeldingenSe alle poster i skattemeldingen