4.5 Annen formue

Postene under "4.5 Annen formue" gjelder formue som for eksempel premiefond til individuell pensjonsavtale, gjenkjøpsverdi av livsforsikringspolise og andel av formue i boligselskap/-sameie.

Alle poster for 4.5 i skattemeldingenSe alle poster i skattemeldingen

 • 4.5.1 Premiefond, individuell pensjonsavtale (IPA)

  Denne posten viser hva du har i formue på premiefond per 31.desember. Summen er normalt fylt ut med det som har blitt rapportert inn fra den du har inngått pensjonsavtale (IPA) med. Du må sjekke at alt er riktig.

 • 4.5.2 Gjenkjøpsverdi av livsforsikringpoliser

  Denne posten viser hva du har i gjenkjøpsverdi av livrenteforsikring per 31.desember 2016. Summen er normalt fylt ut med det som har blitt rapportert inn fra forsikringsselskapet(ene) eller arbeidsgiver som har foretatt innbetalinger på vegne av deg. Du må sjekke at alt er riktig.

 • 4.5.3 Andel av inntekt/formue i boligselskap

  Denne posten viser hva du har i formue i forbindelse med din andel i borettslag, boligaksjeselskap og/eller boligsameie. Formuen gjelder selskapet eller sameiets samlede formue som skal fordeles mellom andelshaverne. (Egen bolig i boligselskapet inngår ikke i denne formuen, men skal fremgå av post 4.3.2 i skattemeldingen). Summen er normalt fylt ut med det som har blitt rapportert inn fra boligselskapet eller boligsameiet, så sjekk at alt er riktig.

 • 4.5.4 Annen skattepliktig formue

  Hvis du har annen skattepliktig formue per 31.desember føres verdien i denne posten. Med annen skattepliktig formue menes for eksempel formue av kapitalisert festeavgift, rettigheter knyttet til skog/utmark, andel av selskap med deltakerfastsetting (RF-1221) og/eller NOKUS (RF-1246).