Noen temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

4.5.4 Annen skattepliktig formue

Post 4.5.4 Gjelder for inntektsåret 2016

  • Skriv ut

Hvis du har annen skattepliktig formue per 31.desember føres verdien i denne posten. Med annen skattepliktig formue menes for eksempel formue av kapitalisert festeavgift, rettigheter knyttet til skog/utmark, andel av selskap med deltakerfastsetting (RF-1221) og/eller NOKUS (RF-1246).

Gjelder posten meg?

Denne posten gjelder alle som:

  • har annen skattepliktig formue per 31.desember, som ikke kan føres i andre poster.
  • eier andel i selskap med deltakerfastsetting per 31.desember.
  • eier andel i norskkontrollert utenlandsk selskap (NOKUS) per 31.desember.

Festetomt

Posten gjelder også deg som har en festetomt som du bortfester. Du skal da formuesbeskattes for en kapitalisert verdi av festeavgiften. Denne verdien fører du i denne posten. Eier du bolig eller fritidsbolig, men fester tomten, skal du likevel bruke post 4.3.2 eller 4.3.3. Du har da rett på gjeldsfradrag for festeavgiften som føres i post 4.8.1.

Rettigheter knyttet til skogbruk/utmark

Posten gjelder også næringsdrivende innen skogbruk som skal skattlegges for rettigheter knyttet til skogbruk/utmark, på samme måte som kapitalisert verdi av jakt- og fiskerettigheter og andre rettigheter knyttet til eiendommen.

Satser og nøkkeltall

For festeavgift, jakt- og fiskerettigheter er kapitaliseringsfaktoren på 10. Jamfør Takseringsreglene §2-1-5.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Festetomt

Den årlige festeavgiften multiplisert (gange) med 10 (kapitaliseringsfaktoren) utgjør formuesverdien av tomten. Beløpet må du selv føre i posten.

Rettigheter knyttet til skog/utmark

Formuesverdi av rettigheter knyttet til skog/utmark finner du i post 316 i skjemaet RF-1177 Landbruk.

Når du leverer elektronisk, vil beløpene overføres automatisk til riktig post fra RF-1177 skjemaet.

Andel formue i selskap med deltakerfastsetting

Formuesverdi av andel i deltakerliknet selskap finner du i post 1101 i skjema RF-1221 Deltakerens melding over egen formue og inntekt i selskap med deltakerfastsetting.

Når du leverer elektronisk, vil beløpene overføres automatisk til riktig post fra skjema RF-1221.

Andel formue i NOKUS-selskap

Formuesverdi av andel i NOKUS-selskap finner du i post 101 i RF-1246 Deltakeren sitt skjema over formue og inntekt i NOKUS.

Når du leverer elektronisk, vil beløpene overføres automatisk til riktig post fra skjema RF-1246.

Logg inn og fyll ut posten.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.