4.6 Skattepliktig formue i utlandet

Postene under "4.6 Skattepliktig formue i utlandet" gjelder formue som for eksempel fast eiendom, aksjer, utestående fordringer, gjeldsbrev, andel i verdipapirfond, kapitalforsikring og så videre i utlandet.

Alle poster for 4.6 i skattemeldingenSe alle poster i skattemeldingen

  • 4.6.1 Formue i fast eiendom i utlandet

    I denne posten føres formuesverdi og informasjon om fast eiendom i utlandet, på Svalbard og utleid næringseiendom i utlandet. Formuesverdien skal ikke overstige 30 prosent av eiendommens markedsverdi.

  • 4.6.2 Annen skattepliktig formue i utlandet

    I denne posten fører du opp formue i utlandet som er skattepliktig til Norge og som ikke skal føres i andre poster. Det gjelder utenlandske aksjer, andeler i verdipapirfond, utestående krav, obligasjoner og kapitalforsikring. Dette gjelder dersom disse finansproduktene ikke er rapportert inn til Skatteetaten av din forvalter/bank.