Noen temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

4.6.1 Formue i fast eiendom i utlandet

Post 4.6.1 Gjelder for inntektsåret 2016

  • Skriv ut

I denne posten føres formuesverdi og informasjon om fast eiendom i utlandet, på Svalbard og utleid næringseiendom i utlandet. Formuesverdien skal ikke overstige 30 prosent av eiendommens markedsverdi.

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som:

  • eier fast eiendom i utlandet per 31.desember 2016.
  • eier utleid utenlandsk næringseiendom per 31. desember 2016 (RF-1098 Formue av næringseiendom).
  • eier fast eiendom på Svalbard per 31. desember 2016.

Formuesverdi på fast eiendom som ikke er skattepliktig til Norge, skal også føres her. Har du anskaffet eiendom i utlandet i 2016, må du gi opplysninger om eiendommen i denne posten.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Utleid utenlandsk næringseiendom

I posten fører du opp formuesverdi oppgitt i post 280 i skjema RF-1098 Formue av næringseiendom. Når du leverer elektronisk, vil verdien i post 4.6.1 overføres automatisk fra RF-1098 skjemaet.

Fast eiendom i utlandet

I posten må du fylle ut informasjon om:

• Land
• Kjøpsdato
Formuesverdi på din andel
• Type eiendom (borett, egen bolig, fritidsbolig, tomt, gårdsbruk med mer)
• Salgsverdi per 1.januar i norske kroner
• Valutakurs ved omregning
• Eierandel i prosent
• Årsak til endring.

Fast eiendom på Svalbard

I posten må du fylle ut informasjon om:

• Eiendomstype (borett, egen bolig, fritidsbolig, tomt, gårdsbruk med mer)
• Gårds-, bruks-, seksjons- og festenummer
• Likningsverdi
• Eierandel i prosent.

Ferdig utfylt, men feil opplysninger

Dersom eiendommen står ferdig utfylt, men med feil informasjon, må du føre opp ny korrigert informasjon/velge "Endre" og legge inn korrekt informasjon i post 4.6.1.

Logg inn og fyll ut posten.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.