4.6.2 Annen skattepliktig formue i utlandet

Post 4.6.2 Gjelder for inntektsåret 2016

  • Skriv ut

I denne posten fører du opp formue i utlandet som er skattepliktig til Norge og som ikke skal føres i andre poster. Det gjelder utenlandske aksjer, andeler i verdipapirfond, utestående krav, obligasjoner og kapitalforsikring. Dette gjelder dersom disse finansproduktene ikke er rapportert inn til Skatteetaten av din forvalter/bank.

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som har skattepliktig formue i utlandet i form av:

  • utenlandske verdipapirer som for eksempel aksjer som ikke er rapportert inn via VPS
  • utestående krav på utenlandske skyldnere
  • obligasjoner
  • kapitalforsikring
  • andeler i verdipapirfond
  • annen skattepliktig formue

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Du må oppgi formuen i utlandet i post 4.6.2.

I posten fører du formuesverdi. Den skal oppgis i norske kroner.

Hvis du mottar utbytte på utenlandske verdipapirer, skal det føres i post 3.1.7.

Utenlandske verdipapirer

I posten fører du:

• selskapets navn
• antall aksjer
• formuessverdi per 1.januar 2017 i norske kroner
• skatt trukket i utlandet, omregnet til norske kroner.
• valutakursen du bruker ved omregning. Bruk kjøpsverdien til Norges Bank 1.januar 2017.

Hvis du mottar utbytte på utenlandske verdipapirer, skal det føres i  post 3.1.7.

Utestående krav og lignende til utenlandsk skyldnere

Verdien på utestående krav, panteobligasjoner, gjeldsbrev og lignende til utenlandske skyldnere settes til kravets pålydende uten renter eller avkastninger.

I posten fører du:

• navn på den som har lånt pengene
• summen du har lånt ut i norske kroner per 31.desember
• inntekt på lånet i norske kroner
• valutakursen du bruker ved omregning. Bruk kjøpsverdien til Norges Bank 1.januar 2017.

Utenlandske obligasjoner

Utenlandske obligasjoner verdsettes til kursverdien i norske kroner. Er det ikke notert kurs eller kursen ikke er kjent, verdsetter du obligasjonene til antatt salgsverdi.

I posten fører du:

• utsteders navn
• antall obligasjoner
• samlet verdi per 1.januar 2017 i norske kroner
• renter i norske kroner
• skatt trukket i utlandet, omregnet til norske kroner.
• valutakursen du bruker ved omregning. Bruk kjøpsverdien til Norges Bank 1.januar 2017.

Kapitalforsikring i utlandet

Verdien av livsforsikring som er tegnet som en kapitalforsikring settes til gjenkjøpsverdien i norske kroner. Bruk kjøpsverdien til Norges Bank 1.januar 2017 ved omregning til norske kroner. Er forsikringen uten gjenkjøpsverdi skal du ikke skatte av den og dermed ikke føre den opp.

Annen skattepliktig formue i utlandet

I posten fører du:

• hvilken type formuen er
• kjøpesum i norske kroner
• formuen i norske kroner 
• valutakurs ved omregning. Bruk kjøpsverdien til Norges Bank 1.januar 2017.

Logg inn og fyll ut posten.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

Har du betalt formuesskatt på formuen i utlandet, kan du kreve fradrag i norsk formuesskatt. Du må da huke av "Ja" for kreditfradrag i post 1.5.6. Skjema "RF-1147 Fradrag for skatt betalt i utlandet av person - kreditfradrag" skal fylles ut og leveres sammen med skattemeldingen. Leverer du elektronisk vil dette skjema bli tilgjengelig når du svarer "Ja" i posten.

Krever du kreditfradrag må utlignet og betalt skatt i det andre landet dokumenteres.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.