4.8 Gjeld

Postene under "4.8 Gjeld" gjelder negative formue som for eksempel lån, kredittkjøp, restskatt, private lån, gjeld i boligselskap/-sameie, utenlandsk gjeld, gjeldsfradrag for festetomt og så videre.

Alle poster for 4.8 i skattemeldingenSe alle poster i skattemeldingen

  • 4.8.1 Innenlandsk gjeld

    Denne posten viser hva du har i gjeld til norske låneinstitusjoner eller i forbindelse med kredittkjøp, skylder i restskatt per 31.desember og gjeldsfradrag for festeavgift. Summen er normalt fylt ut med det som har blitt rapportert inn, så sjekk at alt er riktig.

  • 4.8.2 Gjeld i borettslag, boligaksjeselskap og boligsameie

    Denne posten viser hva du har i gjeld i forbindelse med din andel i borettslag, boligaksjeselskap og/eller boligsameie. Summen er normalt fylt ut med det som har blitt rapportert inn fra boligselskapet/-sameiet, så sjekk at alt er riktig.

  • 4.8.3 Utenlandsk gjeld

    I denne posten fører du opp hva du har i gjeld i utlandet.