4.8.1 Innenlandsk gjeld

Post 4.8.1 Gjelder for inntektsåret 2016

  • Skriv ut

Denne posten viser hva du har i gjeld til norske låneinstitusjoner eller i forbindelse med kredittkjøp, skylder i restskatt per 31.desember og gjeldsfradrag for festeavgift. Summen er normalt fylt ut med det som har blitt rapportert inn, så sjekk at alt er riktig.

Gjelder posten meg?

Posten gjelder for alle som har:

  • gjeld i norske låneinstitusjoner
  • gjeld i forbindelse med kredittkjøp
  • utstående restskatt hos skatteoppkreveren per 31.desember

Festetomt

Posten gjelder også for deg som har en bolig eller fritidsbolig på en festetomt, der

• du ikke har en tidsbegrenset bruksrettighet på tomten og
• du blir formuebeskattet for denne tomten.

Du har da rett på gjeldsfradrag i denne posten fordi du må skatte av tomten i post 4.5.4.

Satser og nøkkeltall

For festetomt er kapitalisert verdi 10.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Posten er normalt fylt inn med beløp for hva du skylder per 31.desember. Summene baserer seg på hva som har blitt rapportert inn av den du har inngått låneavtale med, så sjekk at alt er riktig.

Beløpene du skal sjekke mot står i årsoppgaven du får fra lånegiver(e) i januar.

Hvis beløpet er feil, må du endre det i skattemeldingen. Du bør også kontakte den du har lånt penger av for at årsoppgaven blir riktig. Betalte renter på lånet, skal føres i post 3.3.1.

Informasjon mangler

Hvis det mangler informasjon, må du føre opp långivers navn, gjeld, gjeldsrenter og årsak til eventuell endring.

Restskatt

Restskatt du skylder per 31.desember er normalt fylt inn. Summen baserer seg på skyldig restskattregistert hos skatteoppkreveren.

Beløpene du skal sjekke mot skal stå i årsoppgaven "Oversikt over gjeld og betalt renter til skatteoppkrever per 31.12" som du får fra skatteoppkreveren i januar. Hvis beløpet er feil, må du endre det i skattemeldingen.

Du bør også kontakte skatteoppkreveren for at årsopgaven blir riktig.

Festetomt

Gjeldsfradrag for festetomt er den årlige festeavgiften x 10 (kapitalisert verdi). Beløpet må du selv føre i posten. 

Privat lån

Privat lån vil ikke være rapportert inn, uansett om du har oppgitt det på skattekortet eller tidligere år, og derfor må du legge det til.

Du fører opp summen per 31.desember, navnet på utlåner og adressen til vedkommende. Dette må gjøres hvert år i skattemeldingen.

Gi beskjed til den du har lånt penger av om at vedkommende også må huske og føre opp lånet i post 4.1.6.

Fordeling av gjeld mellom ektefeller/samboere/medlånetaker

Selv om du har lån sammen med en annen, innrapporteres det fra banken kun på èn. Hvordan dere kan fordele det avhenger av om dere er gift eller ikke. Denne fordelingen må gjentaes hvert år på skattemeldingen, og begge må endre. Uansett må totalsummen være den samme.

For eksempel hvis gjelden reduseres med 100 000 kroner hos den ene, må den øke med 100 000 kroner hos den andre. Du må endre eller legge til informasjon om långiver, gjeld, gjeldsrenter og årsak til endring.

Ektefeller

Ektefeller kan fordele både gjeld og gjeldsrenter som de vil, men totalt må det være 100 prosent.

Samboere

Samboere skal fordele gjelden og gjeldsrentene som det står i lånepapirene hvis dere har lånet sammen. Dere må da fordele både gjelden og gjeldsrentene etter hvor mange prosent dere eier hver. Sjekk at dere står som samboere i post 1.3.

Hvis dere skriver en kontrakt dere imellom som fordeler lånet annerledes for eksempel fordi den ene har lav inntekt, kan gjelden og rentene fordeles etter den kontrakten.

Samlivsbrudd

Hvis din tidligere partner ikke vil endre gjelden og gjeldsrentene, kan du gjøre det i din skattemelding og forklare i post 5.0 hvorfor du gjør det.

Hvis dere var samboere, må du også sjekke at dere ikke lenger står som samboere i post 1.3.

Logg inn og fyll ut posten.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.