4.8.3 Utenlandsk gjeld

Post 4.8.3 Gjelder for inntektsåret 2016

  • Skriv ut

I denne posten fører du opp hva du har i gjeld i utlandet. 

Gjelder posten meg?

Posten gjelder for alle som har gjeld i utlandet.

Jeg bor i Norge og har fast eiendom i utlandet

Er du skattemessig bosatt i Norge har du krav på fradrag for gjeld. Fradraget for gjeld begrenses hvis formue i fast eiendom er unntatt beskatning i Norge etter skatteavtale. Da får du delvis fradrag for gjelden. Begrensningen gjøres når fordelingsmetoden brukes for å unngå dobbeltbeskatning.

Fradraget skal likevel ikke begrenses dersom du eier bolig eller fritidsbolig i en annen EØS-stat og skatteavtalen sier at formuen ikke skal beskattes i Norge. For 2016 gjelder det Belgia, Italia og Kroatia. Har du krevd fradrag for gjeld i det landet der boligen eller fritidsboligen ligger, kan du ikke kreve fradrag for det samme beløpet i Norge.

Jeg bor i Norge og driver/deltar i virksomhet i utlandet

Er du skattemessig bosatt i Norge har du krav på fradrag for gjeld. Fradraget for gjeld begrenses hvis formue i virksomhet er unntatt beskatning i Norge etter skatteavtale. Da får du delvis fradrag for gjelden. Kravet er at virksomheten drives fra fast driftssted og at fordelingsmetoden brukes for å unngå dobbeltbeskatning.

Jeg bor i utlandet

Hvis du er bosatt i utlandet og du har tatt opp gjeld for å fremme en aktivitet som beskattes i Norge vil du kunne kreve fradrag for gjeld du har i utlandet.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Du må oppgi gjelden i utlandet i post 4.8.3.

I posten fører du informasjon om långivers navn, gjeld og gjeldsrenter i norske kroner og gjennomsnittlig valutakurs. Bruk kjøpskurs fra Norges Bank 1.januar 2017.

Logg inn og fyll ut posten.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

Hvis vi spør etter dokumentasjon, må du kunne dokumentere:

  • gjeld og gjeldsrenter med bekreftelse fra låneinstitusjonen
  • hvis du har bolig/fritidsbolig i annen EØS-stat, må du kunne dokumentere at du ikke har krevd fradrag for gjelden i det landet boligen ligger
  • hvis du bor i utlandet, at hele eller tilnærmet hele din inntekt er opptjent i Norge. Sammenligningsgrunnlaget er din totale inntekt før fradrag i de ulike land.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.