Ulike typer skattemeldinger

  • Skriv ut
Oversikt over hvem som mottar hvilke skattemeldingstyper Skattemelding for lønnstakere og pensjonister Skattemelding for næringsdrivende
Lønnsmottakere

X

 
Selvstendig næringsdrivende  

X

Skattyter med ANS/KS andel  

X

Lottakere m/båt  

X

Lottakere u/båt

X

 

Innberetning på utbetaling til selvstendig næringsdrivende uten fast driftssted under 50 000 kr

 X  
Innberetning på utbetaling til selvstendig næringsdrivende uten fast driftssted over 50 000 kr  

X

Skattemanntallsgr 30 (bosatt i utlandet, skattepl. forhold som for eksempel eiendom i Norge)

X

 
Skattemanntallsgr 70 (diplomater mv.)

X

 
Svalbard  X

 

Inntekt fra skiferbrudd i Alta  

X

Pensjonister bosatt i utlandet som får pensjon fra Norge  

X

 
Ektefeller til næringsdrivende som har fått overført person- og næringsinntekt fra ektefelle   X

Næringsdrivende skattytere med brutto driftsinntekt som ikke overstiger 50 000 kr, kan i mange tilfeller slippe å levere næringsoppgave. 

Nye næringsdrivende, personer som er registrert i mva registret og deltakere i selskap med deltakerfastsetting, får tilsendt skattemelding for næringsdrivende for 2016.

Personer som har registrert seg i enhetsregisteret i løpet av 2016, får tilsendt skattemelding for næringsdrivende.

Alle som mottar skattemelding for næringsdrivende, uansett selskapsform, MÅ levere. Skattemeldingen med alle skjema/vedlegg MÅ leveres elektronisk innen 31. mai 2017. 

Skal du levere skattemeldingen for næringsdrivende, bør du sjekke hvilken leveringsform som passer best for deg.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.