Hvilke fradrag er forhåndsutfylte?

  • Skriv ut

Noen fradrag er forhåndsutfylte i skattemeldingen, mens andre må du føre opp selv. Det er uansett viktig at du sjekker at fradragene som er forhåndsutfylte stemmer. 

fradrag  Skal være
forhåndsutfylt
Du må selv
føre opp

Renter av gjeld

x  

Pendler (utgifter til kost og losji)

  x

Arbeidsreiser

  x

Sykdomsutgifter

  x

BSU

x  

Uførhet*

x x

Gave til organisasjon

x  

Minstefradrag

x  

Foreldrefradrag (barnepass)

x  

Fagforeningsfradrag**

x  

Kostnader ved skattepliktig utleie av fast eiendom(RF-1189)

  x

Underholdsbidrag til tidligere ektefelle***

  x

Udekket underskudd fra tidligere år

x  

Fradrag for festetomt

  x

Kostnader til doktorgrad

  x

Finnmarksfradrag****

   

Fiskerfradrag og
sjømannsfradrag

  x

Standardfradrag for
utenlandske arbeids-
takere

   x

* Hvorvidt fradraget er forhåndsutfylt eller ei, kommer an på om du får uførepensjon fra folketrygden eller andre.

**Arbeidsgiver skal rapportere fagforeningskontigent trukket i lønnen. Fradrag for kontigent betalt direkte til fagforeningen er forhåndsutfylt hvis foreningen har rapportert (frivillig).

*** Hvorvidt fradraget er forhåndsutfylt eller ei, kommer an på om du har betalt bidraget via NAV innkreving.

**** Fradraget gis automatisk ved skatteberegningen, på grunnlag av skattested, og skal ikke føres i selvangivelsen.

Hvorfor har jeg ikke fått foreløpig skatteberegning på skattemeldingen?

Det kan være flere årsaker til at du ikke har fått foreløpig skatteberegning på skattemeldingen.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.