Nytt i selvangivelsen for lønnstakere og pensjonister

 • Skriv ut

I oversikten finner du hva som er nytt i selvangivelsen for lønnstakere og pensjonister for  inntektsåret 2015.

Uførereformen

Nye poster på selvangivelsen:

Uføre vil fra 2015 ikke lenger omfattes av reglene om skattebegrensning ved lav alminnelig inntekt.

Pensjon og uføreytelser fra Danmark

Pensjon fra Danmark vil være forhåndsutfylt i selvangivelsen i post 2.2.2

Uføreytelser fra Danmark er forhåndsutfylt i post 2.1.9.

Likningsverdi på bolig

 • Post 4.3.2: Prosentsatsen ved beregningen av ligningsverdi for sekundærbolig er endret fra 60 prosent til 70 prosent
 • Post 4.3.2: Prosentsatsen for primærboliger blir uendret (25 prosent).
 • Post 4.3.3: Ligningsverdien for fritidseiendommer skal ikke oppjusteres.
 • Post 4.3.5: Satsen på næringseiendom økes til 84 prosent av eiendommens beregnede utleieverdi.

Du kan lese mer om bolig her.

Gaver til frivillige organisasjoner

Maksimalt fradrag for gave økes fra kr 16 800 til kr 20 000

Rettledning til postene

Nytt for 2015 er at rettledning til postene ikke finnes på pdf lengre. Bruke "Finn post"- sidene i stedet.

Bosatte på Svalbard

Bosatte på Svalbard har nå fått muligheten til å levere selvangivelsen elektronisk. 

1.4 - Ny post om gjeld og gjeldsrenter på fastlandet.

Endrede fradrag for arbeidsreiser og besøksreiser 

 • Bunnbeløpet økes til kroner 16 000
 • Det er innført en øvre grense på 75 000 km.
 • Du kan dermed få et maksimalt fradrag på kroner 76 500 (etter at bunnbeløpet er trukket fra).
 • Reiseavstandsmodellen gjelder i utgangspunktet ikke for reiser utenfor EØS-området.
 • Fradrag blir gitt etter dokumenterte utgifter, ikke etter kjørte kilometer. Du trenger ikke sende inn dokumentasjon med mindre vi ber om det.
 • Beregn reisefradrag for å se hva du kan føre av fradrag.

Kundeutbytte fra Gjensidige og ETN (Exchange Traded Notes)

Nye poster i selvangivelsen for Kundeutbytte fra ETNer (Exchange traded notes)

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.