Firmabil

  • Skriv ut

Ansatte som har anledning til å benytte virksomhetens bil privat, for eksempel fordi bilen tas med hjem til den ansatte og står parkert ved boligen, skal skattlegges for denne fordelen.

Før du kan begynne beregningen, må du skaffe opplysninger om veiledende listepris for bilen den gang bilen var førstegangsregistrert. Dette finner i Skatte-ABC eller ved å sjekke med merkeimportøren. Du må legge til veiledende pris for alt ekstrautstyr som for eksempel radio, CD-spiller, GPS, lettmetallfelger, skinnseter osv.

Dersom bilen er yngre enn 3 år, skal beregningen gjøres slik:

30 % av listeprisen inkludert alt ekstrautstyr opp til kr 299 100 (2017-sats)

+ 20 % av resterende listepris

= Beregnet inntektsfordel for privat bruk

Er bilen 3 år eller eldre settes beregningsgrunnlaget til 75 % av bilens listepris.

Særskilte regler

Er kjøretøyet en EL-bil settes grunnlaget til 50 % av beregnet listepris. For elbiler eldre enn 3 år blir grunnlaget 37,5 % (50 % x 75 %) av listeprisen.

Dersom kjøring i virksomheten utgjør 40 000 km eller mer mer settes grunnlaget til 75 % av beregnet listepris. Denne bestemmelsen kan ikke kombineres med verdsettelsesrabatten for elbiler. Selv om yrkeskjøring med elbil overstiger 40 000 km i inntektsåret, skal altså beregningsgrunnlaget for elbil settes til 50 % av listeprisen.

For fastsettelse av fordel ved bruk av varebil klasse 2 og lastebiler under 7 500 kg gjelder det særskilte regler, se nærmere om dette her.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.