Salg av eiendom uten tinglysing

  • Skriv ut

Selger du en eiendom uten at overdragelsen blir tinglyst over på ny eier, får ikke Skatteetaten opplysninger om det nye eierforholdet. I verste fall kan du bli fastsetting av formues- og inntektsskatt bli feil.

Hvis en eiendom blir overdratt uten tinglysing, må du sende en kopi av salgskontrakten til Skatteetaten slik at vi kan registrere overdragelsen. Kopien kan du sende inn via skatteetaten.no/epost.

Hva skjer om det ikke gis beskjed om salget?

Hvis du ikke gir oss beskjed, vil eiendommen automatisk bli ført opp på skattemeldingen du mottar i mars. Du må dermed fjerne oppføringen hvert år, og det er heller ikke mulig å benytte seg av leveringsfritak. Benytter du deg allikevel av leveringsfritak, vil fastsettingen feilaktig inneholde en eiendom (formue) som du ikke er eier av.

Typiske salg som blir utført på denne måten er aksjeandelsleiligheter*, tomtesalg ved større utbyggingsområder, salg mellom nærstående og salg mellom privat og eget aksjeselskap.

*Aksjeandelsleiligheter kan aldri tinglyse hjemmelsforhold da det kun gjelder eierskap i form av aksjebrev

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.