Tinglysningsgebyr og dokumentavgift

  • Skriv ut

Du kan ikke kreve fradrag for tinglysningsgebyr og dokumentavgift i forbindelse med boligkjøp.

Hvis du ved et senere salg av boligeiendommen ikke oppfyller vilkårene for å selge eiendommen med skattefri gevinst (din bo- eller eiertid er for kort), kan du trekke fra slike kostnader ved beregningen av gevinst/tap. Se post 2.8.4 og post 3.3.6.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.