Skatteetatens tjenester i Altinn vil ikke være tilgjengelig mellom fredag 9.12. kl. 20.00 og søndag 11.12. kl. 13.00 på grunn av planlagt vedlikehold i Altinn.

Eiendomsskatt

  • Skriv ut

Kommuner kan vedta å innføre eiendomsskatt og de kan velge å bruke verdier fra Skatteetaten som grunnlag for utregning av eiendomsskatt. I 2016 brukes Skatteetatens verdier fra 2014. Det vil si verdien på boligen per 31.desember 2014.

Beregn likningsverdien for 2014

Spørsmål om utskrevet eiendomsskatt rettes til kommunen.

Klage til kommunen

Du har anledning til å klage til kommunen på utskrevet eiendomsskatt. Eksempelvis kan dette gjelde:

  • bruk av differensierte skattesatser
  • tilordning av bunnfradrag
  • fritak for nybygde boliger

Som boligeier må du også rette eventuelle spørsmål eller søknader om nedsettelse og ettergivelse av eiendomsskatt til kommunen. Eiendomsskatten skal betales til forfall selv om det klages.

Klage til Skatteetaten

Hvis du mener Skatteetatens boligverdi er feil, må du kontrollere de opplysningene Skatteetaten har om din bolig: P-ROM (areal), byggeår samt boligtype. Disse opplysningene finner du under "Grunnlag for likningsverdi" i selvangivelsen for 2014. Likningsverdien utgjør normalt 25 prosent av boligverdien for primærbolig, og 60 prosent av boligverdien for sekundærbolig. Har du klaget og fått likningsverdien satt ned et tidligere inntektsår, vil det gis et forholdsmessig fradrag i kvadratmetersatsen i de fem påfølgende inntektsår.

Dersom P-ROM (areal), byggeår eller boligtype er feil, må du sende en klage til Skatteetaten.

Boligopplysningene er riktige, men boligverdien er feil

Boligverdien er Skatteetatens anslag på markedsverdi og fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris beregnet av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger, samt boligtype, P-ROM (areal), geografisk beliggenhet og alder. Det tas også hensyn til om boligen ligger i et område som er tett eller spredt bebygget.

Har du en bolig som har en standard som er under snittet i den kommunen eller bydelen du bor i, kan boligverdien være for høy. Har boligen en høyere standard kan den være for lav. Hvis ligningsverdien for boligen du eier og bor i (primærboligen) er mer enn 30 prosent (2014 sats) av markedsverdien kan du kreve ligningsverdien satt ned. Dette vil ha betydning for boligverdien som brukes i eiendomsskatteberegningen.

For bolig du eier, men ikke er registrert bosatt i (sekundærbolig), kan du kreve ligningsverdien satt ned, hvis ligningsverdien utgjør mer enn 72 prosent (2014 sats) av markedsverdien. Du må kunne dokumentere markedsverdien enten ved takst, verdivurdering fra megler eller observerbar omsetningsverdi.

Les mer om hvordan klage på likningsverdi. 

Eksempel:

Skatteetatens boligverdi for boligen du eier og bor i er kr 2 millioner.
Du kan dokumentere at markedsverdien er kr 1,4 millioner.

Skatteetatens fastsatte ligningsverdi finner du på selvangivelsen for 2014. I dette eksempelet er ligningsverdien kr 500 000

Ligningsverdi i prosent av dokumentert markedsverdi: 500 000 / 1400000 * 100 = 35,7 prosent.

Det betyr at du kan klage på ligningsverdien for din primærbolig ettersom den overstiger 30 prosent av markedsverdien.

Eide du ikke boligen i 2014?

Du kan klage på forhold som har betydning for boligverdien og utregning av eiendomsskatt for 2016, selv om du ikke eide boligen i 2014. En slik klage behandles som en klage på boligverdien, ikke som en klage på ligningen for 2014.

Hvordan klage

Du klager enten elektronisk eller skriftlig per brev. Vi anbefaler deg å klage elektronisk.

Vår elektroniske klageløsning vil automatisk tolke en klage for 2014 som en klage som har kommet inn etter fristen. Du må derfor skrive hva klagen gjelder, "Klage på eiendomsskatt i kommune X", er tilstrekkelig.

Vi vil da normalt behandle klagen innen 3 måneder. Klagen må begrunnes, og du må gi opplysninger om det du mener er feil.

Er det noe galt med P-ROM (areal), byggeår, boligtype eller eventuelt boligverdien, oppgir du det som er feil. Klager du på boligverdi, må du legge ved dokumentasjon på markedsverdien.

Utvidet klagefrist første år med eiendomsskatt

Det første året kommunen bruker verdier fra Skatteetaten som grunnlag for utregning av eiendomsskatt, er fristen for å klage seks uker etter at du mottar eiendomsskatteseddelen fra kommunen.

Får du likningsverdien redusert, må du ikke klage på nytt hvert år.

Får du medhold i klagen på grunn av for høy boligverdi gis det ved likningen i de påfølgende fem inntektsår et forholdsmessig fradrag i boligverdien.

Et eksempel:

Boligverdi fra skatteetaten: kr 2 000 000
Likningsverdi: kr 500 000
Du dokumenterer ny markedsverdi: kr 1 400 000
Nedsatt likningsverdi første år: kr 420 000
Reduksjon likningsverdi år 1 (500 000-420 000): kr 80 000
Reduksjon i prosent (80 000*100/500 000):16%

I de påfølgende 5 årene vil likningsverdien bli redusert med 16%. Det betyr at dersom likningsverdien i år 2 normalt ville vært kr 530 000 uten nedsettelse, vil likningsverdien i år 2 bli nedsatt med (530 000*16%) = kr 84 800 til kr 445 200,-. Dette skjer automatisk. Nedsatt verdi vil fremgå av din selvangivelse.

Eiendomsskatt - Hva gjelder for borettslag og boligaksjeselskap

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.