Hvordan leverer jeg klage for inntektsåret 2015?

Vi anbefaler deg å klage elektronisk. Vår elektroniske klageløsning vil automatisk tolke en klage for 2015 som en klage som har kommet inn etter fristen. Du må derfor skrive hva klagen gjelder, "Klage på eiendomsskatt i kommune X", er tilstrekkelig. Vi vil da normalt behandle klagen innen 3 måneder.

Klagen må begrunnes, og du må gi opplysninger om det du mener er feil. Er det noe galt med P-ROM (areal), byggeår, boligtype eller eventuelt boligverdien, oppgir du det som er feil. Klager du på boligverdi, må du legge ved dokumentasjon på markedsverdien.